VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Dopravní a transportní technika - 4 specializace (N0716A270001)

Studijní program: Dopravní a transportní technika (N0716A270001)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 2

Zaměření: Technické

Náplň programu/oboru:
Specializace Motorová vozidla, Kolejová vozidla, Spalovací motory, Transportní technika. Studijní program Dopravní a transportní technika je zaměřen na přípravu vysoce kvalifikovaných odborníků pro vývoja konstrukci všech strojů, zejména dopravních, transportních a zemědělských strojů. Cílem studia je poskytnout studentům potřebné teoretické znalosti z mechaniky těles, mechaniky tekutin a termomechaniky,pružnosti a pevnosti, životnosti a spolehlivosti strojních zařízení, automatického řízení mechanických systémů. Absolventi studijního programu jsou schopni analyzovat a specifikovat konstrukční problém, tvůrčím způsobem vytvářetkoncepty, detailní konstrukční návrh a dokumentaci navrhovaných strojů a systémů. Ovládají postupy návrhovýchmetodik, metod podpory tvořivosti inženýra, optimálního dimenzování stroje nebo strojního zařízení, umí určovatjeho životnost a spolehlivost. Znají metody a prostředky inženýrského experimentálního zkoušení strojů a konstrukcí. Pevný společný základ je dále rozvíjen v jednotlivých specializacích studijního programu: Motorová vozidla, Spalovacímotory, Kolejová vozidla a Transportní technika, kde absolventi získají specifické odborné znalosti umožňující jejichrychlé zapojení v praxi. Profil absolventa studijního programu zamereni_studia/dopravni_technika/DSC_2505.jpgNavazující magisterský studijní program Dopravní a transportní technika je studijní program s možností zvolit studiumve čtyřech specializacích: Motorová vozidla, Spalovací motory, Kolejová vozidla a Transportní technika. Během studia se dále rozvíjí kvalitní základ v oblasti teoretických, aplikovaných a strojírenských disciplín získanýv předchozím bakalářském studijním programu. Absolvent získá na potřebné inženýrské úrovni další hlubokéznalosti ve skupině teoretických předmětů profilujícího základu v oblasti dynamické pevnosti a životnosti, metodykonečných prvků, mechaniky pevných těles, mechaniky tekutin a termomechaniky, mechaniky kompozitů, elektrotechniky aelektroniky. Profilující základ programu pak dále tvoří společné aplikační předměty pokrývající problematikupřevodů, technického měření, experimentálních metod a zkoušení strojů, metodiky konstruování strojů a mechanismů, technologie a materiálového inženýrství a tvorby technické dokumentace. Volbou jedné ze čtyř nabízených specializací si student rozšíří soubor společných znalostí o další ucelenéspecifické odborné znalosti a dovednosti. V oblasti teorie, konstrukce a provozu spalovacích motorů, hybridních a elektrickýchpohonů, motorových nebo kolejových vozidel, transportních, stavebních a zemědělských strojů. zamereni_studia/dopravni_technika/image2.jpegVelký důraz je kladen na projektovou a laboratorní výuku, která je zaměřena na praktické inženýrské úlohy z reálnéprůmyslové praxe. Významná je i studijním programem podporovaná možnost zapojení studentů do mezinárodní studentskésoutěže Formula Student. Absolvent studijního programu je schopen analyzovat současný stav techniky, formulovat zadání a vytvářet koncepce jeho řešení. Tyto koncepce umí kriticky posuzovat a rozhodovat o výběru nejvhodnější z nich. Dále je absolvent schopenrozpracovat koncepci do konečného řešení konstrukce stroje a zařízení, a to včetně technologie výroby a montáže,volby materiálu a vytvoření potřebné výrobní dokumentace. Při verifikaci možných řešení je připraven využívatnejmodernější výpočtové a simulační metody a provádět experimentální výzkum pro ověření požadovaných funkcionalit. Absolventi se uplatní jako výzkumně vývojoví pracovníci, výpočtáři, konstruktéři, projektanti a zkušební inženýřiv oblasti silničních, terénních i kolejových vozidel, v oblasti transportních, stavebních a zemědělských strojů a v oblasti pístových spalovacích motorů vozidlových, lodních, letadlových a energetických. Po zapracování jsouschopni vykonávat vedoucí a řídící práce v těchto odborných pozicích. Uplatnění najdou v akademické sféře,v organizacích zabývajících se vývojem, výzkumem a inovacemi, ve výrobních podnicích i jako techničtí specialistév obchodních a finančních organizacích. Absolventi zároveň získávají velmi kvalitní základ pro doktorské studium v oborech souvisejících s technickou mechanikou,termodynamikou, konstrukcí strojů a s mo-derními výrobními technologiemi.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 13.10.2028


Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 10. 11. a 3. 12. 2022, 1. 2. a 4. 3. 2023 https://www.fs.cvut.cz/dod/

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 8. 6. 2023, 2. kolo 6. 9. 2023. Informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu naleznete na stránkách fakulty

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2023, 2. kolo SI 18. 8. 2023. Informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu naleznete na stránkách fakulty

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ


Kde se dá studovatNahoru
Dopravní a transportní technikaFakulta strojníČeské vysoké učení technické v PrazePorovnat

Kontakty FakultyNahoru

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
Telefon: 224 352 634
Web: https://www.fs.cvut.cz/
E-mail: jana.krummerova@fs.cvut.cz


ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba studia daného studijního programu zvětšená o jeden rok za každých započatých 6 měsíců 31 000 Kč; podrobnosti: https://www.cvut.cz/legislativa-tykajici-se-studia#poplatky

Koleje: http://www.suz.cvut.cz/

Menza: http://www.suz.cvut.cz/


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit