Výrobní a materiálové inženýrství (P0715D270021)

Studijní program: Výrobní a materiálové inženýrství (P0715D270021)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: strojařina

Náplň programu/oboru:
Doktorský studijní program „Výrobní a materiálové inženýrství“ vychází z potřeb budoucích zaměstnavatelů a jejich poptávky po vysoce kvalifikovaných odbornících zejména v oborech zaměřených na pokročilé materiály a výrobnítechnologie, inteligentní průmyslové systémy založené na moderní informatice a další. Koncepce studia je zaměřenana vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost zohledňující silné mezioborové vazby v oblasti moderního strojníhoinženýrství. Studijní program je koncipován jako multidisciplinární s překryvy mezi oblastmi: ›Materiálové inženýrství ›Strojírenská technologie ›Řízení průmyslových podniků a systémů

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 15.4.2030

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 4. a 30. 11. 2023, 30. 1. a 9. 3. 2024 https://www.fs.cvut.cz/dod/

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 6. 6. 2024, 2. kolo 3. 9. 2024. Informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu naleznete na stránkách fakulty. https://fs.cvut.cz/informace-o-prijimacim-rizeni/

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, 2. kolo 18. 8. 2024. Informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu naleznete na stránkách fakulty: https://fs.cvut.cz/informace-o-prijimacim-rizeni/

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
Telefon: 224 353 249
Web: https://www.fs.cvut.cz/
E-mail: eva.razkova@fs.cvut.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba studia daného studijního programu zvětšená o jeden rok za každých započatých 6 měsíců 31 000 Kč; podrobnosti: https://www.cvut.cz/legislativa-tykajici-se-studia#poplatky

Koleje: http://www.suz.cvut.cz/

Menza: http://www.suz.cvut.cz/