Řízení průmyslových systémů (N0413A270001)

Studijní program: Řízení průmyslových systémů (N0413A270001)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 2

Zaměření: strojařina

Náplň programu/oboru:
Studijní program Řízení průmyslových systémů doplňuje portfolio odborností nabízených Fakultou strojní o oblast,která je klíčová pro zabezpečování dlouhodobé konkurenceschopnosti českého průmyslu. Program je založen na důslednémpropojení ekonomicko-manažerských a technických znalostí a dovedností, neboť právě dokonalé pochopení technickéstránky podnikových procesů, projektů a inovací je předpokladem jejich efektivního řízení. Tato dvojice odbornostíje doplněna o rozvoj dovedností v oblasti IT s cílem vytvořit interdisciplinární koncept studijního programu, kterýaktivně reflektuje na aktuální výzvy spojené s fenoménem Průmyslu 4.0 a rozvojem digitalizace v oblasti průmyslu.Studijní program si klade za cíl vychovávat kvalifikované odborníky především na pozice středního, vrcholovéhomanagementu a do odborných štábních útvarů strojírenských podniků. Znalosti a dovednosti budoucích inženýrů – absolventů tohoto studijního programu skýtají absolventům bázi pro úspěšné uplatnění v celé řadě útvarů strojírenských podniků zvláště v těch profesích, kde je vyžadována interdisciplinarita propojující technickoua ekonomickou stránku vykonávaných činností a řešených úloh. Profil absolventa studijního programu st_programy/vyroba_ekonomika_strojirenstvi/ves_02.jpgMagisterský studijní program je připraven primárně pro studenty technických nebo technicko-ekonomických bakalářskýchstudijních programů, u nichž se předpokládají vstupní znalosti v oblasti matematiky, fyziky, mechaniky, výrobníchtechnologií, technických materiálů, základů konstruování, managementu a ekonomiky. Znalosti a dovednosti těchto studentů jsou dále rozvíjeny ve čtyřech hlavních odborných oblastech: 1.Manažersko-ekonomická oblast – kurzy se orientují do oblasti klíčových manažerských technik, nástrojů, ekonomických evaluačních metod, informačních systémů nutných pro efektivní řízení průmyslových podniků. 2.Výrobní procesy a systémy – tato oblast se detailněji zaměřuje na technickou, ale i manažersko-organizační stránku výrobních procesů a systémů. Kurzy tohoto zaměření představují technické aspekty alternativních a aditivních technologií, moderní softwarové nástroje pro simulace výrobních procesů i celých systémů, metody a nástroje aplikované v oblasti výrobního managementu a průmyslového inženýrství. 3.Znalosti a dovednosti v oblasti IT – tato oblast otevírá možnost studentům být nejen pasivním uživatelem softwarových nástrojů, ale stát se přímo jejich aktivními tvůrcem. Kurzy se zaměřují na oblast projektování databázových a informačních systémů, využívání umělé inteligence a machine learningu v oblasti řízení podniků. 4.Rozvojové znalosti a dovednosti – tato oblast sdružuje důležitou skupinu ostatních znalostí a dovedností, které významně rozvíjejí potenciál absolventa tohoto programu. Jedná se především o kurzy v oblasti inženýrské statistiky, operačního výzkumu, inovačních technik, managementu kvality, práva, měkkých dovedností a řízení lidských zdrojů. Hloubkové osvojení dílčích dovedností pak studentům umožňují tři projekty, zaměřené na jednotlivé aspekty problematiky řízení podnikových procesů: ›Projekt I - plánování a ekonomické hodnocení inovačních projektů ›Projekt II – projekt průmyslového inženýrství (návrh a kapacitní optimalizace výrobního systému, ergonomická optimalizace pracoviště apod.) ›Projekt III – projekt uceleného systému podnikového řízení Tato široká paleta předmětů vytváří bázi pro úspěšné uplatnění absolventů v širších interdisciplinárníchtýmech a efektivní zapojení do řešení složitých komplexních úkolů podnikové praxe. Osvojení praktických dovednostía získání přímé vazby na aplikační sféru je podporováno výrazným zapojením odborníků z praxe do výuky a realizacíexkurzí v průmyslových podnicích. Prudký rozvoj digitalizace v oblasti výrobního inženýrství a nástup fenoménu Průmysl 4.0 reflektuje studijní programzačleněním informačních technologií a počítačové podpory jednotlivých oblastí do studijních kurzů. Studentise v průběhu studia seznámí se simulační softwary pro navrhování a optimalizaci technologických procesů (simulacelití, tváření, obrábění, svařování), programy pro kapacitní plánování a optimalizaci výrobních systémů, ergonomické analýzy, statistické zpracování dat, taktické a operativní řízení průmyslových podniků).

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 27.10.2028

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 4. a 30. 11. 2023, 30. 1. a 9. 3. 2024 https://www.fs.cvut.cz/dod/

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 6. 6. 2024, 2. kolo 3. 9. 2024. Informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu naleznete na stránkách fakulty. https://fs.cvut.cz/informace-o-prijimacim-rizeni/

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, 2. kolo 18. 8. 2024. Informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu naleznete na stránkách fakulty: https://fs.cvut.cz/informace-o-prijimacim-rizeni/

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
Telefon: 224 353 249
Web: https://www.fs.cvut.cz/
E-mail: eva.razkova@fs.cvut.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba studia daného studijního programu zvětšená o jeden rok za každých započatých 6 měsíců 31 000 Kč; podrobnosti: https://www.cvut.cz/legislativa-tykajici-se-studia#poplatky

Koleje: http://www.suz.cvut.cz/

Menza: http://www.suz.cvut.cz/