Analýza v ekonomické a finanční praxi (B0311A050011)

Studijní program: Analýza v ekonomické a finanční praxi (B0311A050011)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: ekonomie

Náplň programu/oboru:
•Bakalářský program Analýza v ekonomické a finanční praxi reaguje na poptávku firem, bank a pojišťoven a státní správy po absolventech schopných analyticky přemýšlet, analyzovat data či riziko, provádět finanční analýzy či plánování. •Cílem studijního programu je připravit absolventy pro pozici analytika v obchodě, v bance či pojišťovně a ve státní správě. U studentů jsou budovány a rozšiřovány znalosti převážně z oblasti ekonomie, financí, analytických a statistických metod, managementu. •Absolventi si osvojí dovednosti a schopnosti: ◦volby adekvátních metod pro získávání ekonomických, demografických a dalších vhodných dat, ◦práce s databázemi, ◦řízení pracovníků resp. týmů, ◦finančního managementu, ◦risk managementu, ◦plánování a projektování v regionu. Profil absolventa •Absolvent bakalářského programu se může v praxi uplatnit podle zvoleného zaměření buď jako analytik či konzultant v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví (zaměření risk manažer), nebo jako analytik či konzultant v obchodě (zaměření business analytik) nebo jako analytik či konzultant ve státní správě a územní samosprávě (zaměření analytik ve státní správě). •Po ukončení bakalářského programu pak může pokračovat v navazujícím magisterském programu stejného zaměření.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 18.6.2024

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 24.1.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 24. ledna 2025

Obsah přijímaček:
Bc. bez přijímací zkoušky, informace k navazujícímu magisterskému a doktorskému studiu na stránkách fakulty

Pozn. k přijímačkám: Bc. bez přijímací zkoušky, informace k navazujícímu magisterskému a doktorskému studiu na stránkách fakulty

Termín přihlášek: 30.4.2024

Pozn. k přihláškám: Bc. 30. 4. 2024. Informace k navazujícímu magisterskému a doktorskému studiu naleznete na stránkách fakulty

SCIO: ano

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta
Telefon: 389 032 510
Web: http://www.ef.jcu.cz
E-mail: polaskova@ef.jcu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok 14 320 Kč Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platna-opatreni/2019/r_394_popl_za_studium_19_20.pdf/view

Koleje: http://kam.jcu.cz/

Menza: http://menza.jcu.cz/