Public History (P0222D120031)

Studijní program: Public History (P0222D120031)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: ostatní humanitní, humanitní a společenské obory

Náplň programu/oboru:
Doktorský studijní program Historie ve veřejném prostoru rozšiřuje a prohlubuje odborné znalosti doktorandů, kteří se seznamují s novými poznatky historické vědy i aktuálními metodologickými trendy a získávají důležité kompetence pro vhodnou prezentaci svých výsledků na odborných fórech i v široké veřejnosti. Aplikační rozměr doktorského studia vede studenty k didaktizaci historie ve veřejném prostoru. Těžiště studia spočívá v sepsání disertační práce, která představuje originální vědecké dílo, založené na rozsáhlé pramenné základně, zasazené do širších souvislostí a využívající adekvátní metodologické postupy, přínos didaktických principů i výsledky zahraniční historiografie. Práce by měla znamenat podstatný příspěvek k poznání dané historické tématiky a prokázat schopnosti studenta k samostatné tvůrčí vědecké práci i praktické aplikaci jejích závěrů. Jedná se o studijní program bez specializace.

Cizí jazyk: Angličtina

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 22.4.2030

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 13. 12. 2023, 30. 1. 2024 https://pedf.cuni.cz/PEDF-1281.html

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. a Mgr. 6. - 18. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. a Mgr. 29. 2. 2024, informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
Telefon: 221 900 261
Web: http://www.pedf.cuni.cz
E-mail: uchazec@pedf.cuni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: poplatek za překročení standardní doby studia zvýšené o 1 rok 24 000 Kč, podrobnosti https://cuni.cz/UK-917.html

Koleje: http://kam.cuni.cz/KAM-2.html

Menza: http://kam.cuni.cz/KAM-4.html