Pedagogická a školní psychologie (P0313D230009)

Vysoká škola>Univerzita Karlova>Pedagogická fakulta>Pedagogická a školní psychologie

Studijní program: Pedagogická a školní psychologie (P0313D230009)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: pedagogika , psychologie, humanitní a společenské obory, pedagogické a sportovní obory

Náplň programu/oboru:
Doktorské studium je koncipováno jako příprava vědeckých pracovníků v oblasti pedagogické a školní psychologie, kteří se budou prostřednictvím samostatné tvůrčí činností podílet na rozvoji psychologické teorie a výzkumu. Doktorské studium prohloubí znalosti v oboru s uplatněním českých i zahraničních poznatků a výsledků výzkumu, bude dále rozšiřovat metodologické a výzkumné dovednosti i kompetence doktorandů, podobně jako prezentační dovednosti, a to s důrazem na pedagogickou a školní psychologii, které však budou systematicky zasazovány do širšího kontextu dalších psychologických disciplín a společenských věd. Těžištěm doktorského studia je disertační práce, která má charakter původního vědeckého díla. Prostřednictvím disertační práce empiricko-teoretického či teoretického zaměření doktorand získává nové poznatky ke studovanému tématu, a tím obohacuje jeho vědeckou deskripci a konceptualizaci. Disertační práce se podílí na rozvoji oboru v národním i mezinárodním kontextu. Cílem studia je připravit takové vědecké pracovníky, kteří budou v případě další akademické dráhy na vysoké škole pedagogicky a vědecko-výzkumně působit v pedagogické a školní psychologii, eventuálně i v příbuzných psychologických disciplínách a dalších společenských vědách; v případě pokračování v praktické psychologické činnosti budou pracovníci daný obor teoretizovat a uvádět ho do širšího odborného kontextu.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 23.9.2029

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 13. 12. 2023, 30. 1. 2024 https://pedf.cuni.cz/PEDF-1281.html

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. a Mgr. 6. - 18. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. a Mgr. 29. 2. 2024, informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
Telefon: 221 900 261
Web: http://www.pedf.cuni.cz
E-mail: uchazec@pedf.cuni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: poplatek za překročení standardní doby studia zvýšené o 1 rok 24 000 Kč, podrobnosti https://cuni.cz/UK-917.html

Koleje: http://kam.cuni.cz/KAM-2.html

Menza: http://kam.cuni.cz/KAM-4.html