Didaktika výtvarné výchovy (P0111D300026)

Studijní program: Didaktika výtvarné výchovy (P0111D300026)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: pedagogika , umělecké obory, pedagogické a sportovní obory

Náplň programu/oboru:
Doktorský studijní program Didaktika výtvarné výchovy propojuje výtvarná odvětví umění a jejich teorie s vědami výtvarné pedagogiky a didaktiky, a to v důsledně udržovaném mezinárodním badatelském diskursu. Doktorský program prohlubuje vědeckou reflexi oborové specializace učitelství výtvarné výchovy a uměleckých tvůrčích oborů a je primárně zaměřen na oborovou didaktiku. V oblasti výzkumu uměním zavádí model reflektované umělecké tvorby, který směřuje tvůrčí a badatelské aktivity k tvorbě nových metodologických rámců pro didakticko-pedagogické transformace umělecké tvorby. Jedná se o program bez specializace.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 22.4.2030

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 13. 12. 2023, 30. 1. 2024 https://pedf.cuni.cz/PEDF-1281.html

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. a Mgr. 6. - 18. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. a Mgr. 29. 2. 2024, informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
Telefon: 221 900 261
Web: http://www.pedf.cuni.cz
E-mail: uchazec@pedf.cuni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: poplatek za překročení standardní doby studia zvýšené o 1 rok 24 000 Kč, podrobnosti https://cuni.cz/UK-917.html

Koleje: http://kam.cuni.cz/KAM-2.html

Menza: http://kam.cuni.cz/KAM-4.html