Audiovizuální tvorba (N0211P310003)

Studijní program: Audiovizuální tvorba (N0211P310003)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: umělecké obory, ostatní humanitní

Náplň programu/oboru:
Absolvent získá odborné znalosti v oblasti estetiky, komunikace, historie a současnosti audiovize a kinematografie, nových médií, marketingu, autorského práva a práce s digitalizovanými kinematografickými, televizními a rozhlasovými díly. Osvojí si dovednosti v oblasti scenáristiky, dramaturgie, analýzy a interpretace uměleckého díla, tvůrčího psaní, dokumentaristické tvorby, animace, tvorby speciálních efektů či digitálního restaurování filmového díla. Orientovat se bude také v možnostech a typech kulturního fundraisingu, ve struktuře a kompletní produkci kulturního projektu. A to s ohledem na společenský a kulturní kontext. Jde o tvůrce v oblastech dramaturgické, scenáristické, technické či produkční, kteří mají jak specializovanou průpravu, tak širší přehled v problematice kulturní historie, masové komunikace a škále uměleckých a publicistických žánrů. Bakalářské studijní obory

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 2.7.2029

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 9. 3. 2024 https://www.slu.cz/fpf/cz/denotevrenychdveri

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. Tvůrčí fotografie duben/květen 2024, ostatní programy 13. - 19. 5. 2024, 2. kolo 19. - 23. 8. 2024, některé programy bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, 2. kolo 12. 7. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Telefon: 553 684 246
Web: http://www.fpf.slu.cz
E-mail: prijimacky@fpf.slu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok 12 200 Kč za každých dalších započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.slu.cz/slu/cz/studijnioddelenipoplatky

Koleje: http://www.slu.cz/fpf/cz/koleje-a-menzy

Menza: http://www.slu.cz/fpf/cz/koleje-a-menzy