Materials and Technology (N0715A270016)

Studijní program: Materials and Technology (N0715A270016)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 2

Zaměření: strojařina, ostatní technické, technické a IT obory

Náplň programu/oboru:
Cílem studia je výchova odborníků pro praxi i akademickou sféru se znalostmi o kovových i nekovových materiálech, jejich technologickém zpracování a následném využití v širokém spektru aplikací. Absolventi budou připraveni na řešení komplexních inženýrských úloh s důrazem na zvyšující se podíl využití numerických metod modelování. Studenti se seznámí se způsoby zpracování materiálů a s hodnocením jejich užitných vlastností z pohledu vnitřní stavby materiálů, fyzikální chemie, termodynamiky a mechaniky. Získají široké znalosti z oblasti materiálového inženýrství, konvenčních i progresivních výrobních metod, metrologie, tepelného zpracování, povrchového inženýrství a budou se orientovat v problematice výrobních postupů od přípravy výroby, přes její realizaci, až po finální přejímku, a to pro třískové (obrábění) i netřískové výrobní technologie (slévání, svařování a tváření). Absolventi získají schopnost se samostatně a relevantně rozhodovat na základě vstupních informací o výběru a aplikaci vhodné technologie a postupu pro konkrétní výrobek a dále o způsobu kontroly, jakosti výrobku i procesu výroby, včetně případného návrhu nápravných opatření.

Cizí jazyk: Angličtina

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 29.6.2029

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: celouniverzitní 23. 9. a 25. 11. 2023, fakultní 30. 1. 2024 https://www.fs.tul.cz/den-otevrenych-dveri

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Telefon: 485 353 767
Web: http://www.fs.tul.cz
E-mail: radka.dvorakova@tul.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok za každých započatých 6 měsíců: 18 000 Kč. Podrobnosti https://www.tul.cz/studenti/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://koleje.tul.cz//

Menza: http://koleje.tul.cz//