Technologie a materiály (P0788D270002)

Studijní program: Technologie a materiály (P0788D270002)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: strojařina, ostatní technické

Náplň programu/oboru:
Svým zaměřením se doktorský studijní program orientuje na základní a aplikovaný výzkum a průmyslový vývoj v oblasti technologií, procesů a materiálů, které tvoří dlouhodobě základ výzkumných aktivit FS TUL, podpořených množstvím výzkumných projektů, vědeckých publikací a aplikovanými výsledky včetně jejich komercionalizací. Hlavním cílem doktorského studijního programu je výchova tvůrčích vědeckých pracovníků v oblasti výzkumu a vývoje prostřednictvím vědeckého bádání a samostatné tvůrčí činnosti pod vedením školitelů, kteří představují špičkové odborníky FS TUL a TUL. Prioritními vědecko-výzkumnými oblastmi jsou: kovové materiály nekovové materiály polymerní materiály kompozitní materiály nanomateriály biomateriály smart materiály lehké materiály třískové technologie (obrábění kovů a plastů) netřískové technologie (slévání, tváření, svařování) technologie plastů a kompozitů výrobní procesy progresívní a netradiční technologie nanotechnologie technologie povrchových úprav aditivní technologie Průmysl 4.0 digitální inženýrství apod. Absolvent doktorského studijního programu disponuje znalostmi na vysoké odborné úrovni v oblasti technologií, procesů a materiálů, technologického vývoje materiálů a aplikací včetně modelování, technického měření a experimentálních metod, kterými rozšiřuje hranice současného poznání a které dokáže předávat vědecké komunitě, průmyslové praxi, veřejnosti. Výstupní odborné znalosti a dovednosti: schopnost a způsobilost k samostatné vědecké, výzkumné a vývojové práci, teoretické a praktické vědomosti pro další vědeckou práci a pro řešení náročných problémů vybraných oblastí technických oborů, uplatnitelnost získaných znalostí v další činnosti absolventa. Absolventi se uplatní jako výzkumní a vývojoví pracovníci v průmyslu, výzkumných centrech a ústavech, na vysokých školách v tuzemsku i zahraničí.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 19.5.2023

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: celouniverzitní 23. 9. a 25. 11. 2023, fakultní 30. 1. 2024 https://www.fs.tul.cz/den-otevrenych-dveri

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, 2. kolo 18. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Telefon: 485 353 767
Web: http://www.fs.tul.cz
E-mail: radka.dvorakova@tul.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok za každých započatých 6 měsíců: 18 000 Kč. Podrobnosti https://www.tul.cz/studenti/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://koleje.tul.cz//

Menza: http://koleje.tul.cz//