Trenérství a management sportu (N1014A280005)

Studijní program: Trenérství a management sportu (N1014A280005)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Kombinované

Délka studia: 2

Zaměření: ekonomie, sport

Náplň programu/oboru:
Studijní obor navazuje na akreditovaný bakalářský studijní obor "Trenérství a sport". Respektuje potřeby společenské praxe, které vyplývají z dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ČR. Po obsahové a formální stránce je studijní obor koncipován v souladu se závěry Boloňských dohod. Odborné vedení sportovců v oblasti výkonnostního a vrcholového sportu všech věkových kategorií zaměřené na zvyšování trénovanosti a sportovní výkonnosti a managersko-pedagogické zabezpečení tréninkové a soutěžní činnosti. Státní závěrečná zkouška se skládá ze tří oblastí a) trenérství b) management sportu c) obhajoba diplomové práce. Po ukončení magisterského studia Trenérství a management sportu lze navázat doktorským studiem v oblasti kinantropologie.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 31.8.2025

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 29.11.2024

Den otevřených dveří, poznámka: 29. 11. 2024 https://www.univerzitnimesto.cz/dod

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu na stránkách fakulty

Pozn. k přijímačkám: Bc. Fyzioterapie 10. - 14. 6. 2024, ostatní programy talentová část a ústní pohovory 22. - 26. 4. 2024, písemná část termíny NSZ SCIO do 1. 5. 2024 včetně. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu na stránkách fakulty

Pozn. k přihláškám: Bc. 15. 3. 2024, informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu na stránkách fakulty

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury
Telefon: 585 636 010
Web: www.ftk.upol.cz
E-mail: svatopluk.horak@upol.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok poplatek 20 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia https://www.upol.cz/studenti/studium/poplatky/.

Koleje: http://www.upol.cz/skupiny/studentum/ubytovani/

Menza: http://www.upol.cz/skupiny/studentum/stravovani/