Didaktika informatiky a digitálních technologií (P0111D300023)

Vysoké školy>Univerzita Palackého v Olomouci>Pedagogická fakulta>Didaktika informatiky a digitálních technologií

Studijní program: Didaktika informatiky a digitálních technologií (P0111D300023)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: pedagogika , IT, technické a IT obory, pedagogické a sportovní obory

Náplň programu/oboru:
Cílem studijního programu Didaktika informatiky a digitálních technologií je příprava vědeckých a koncepčních pracovníků: " s kompetencemi pro výzkum, analýzu a evaluaci kurikulárních obsahů výuky informatiky a souvisejících předmětů na všech typech škol, včetně univerzit připravující učitele, " s kompetencemi pro navrhování řešení opřených o metodologii vědeckého výzkumu se schopností přenesení výsledků do praxe; absolventi budou schopni identifikovat a kriticky hodnotit hlavní trendy vývoje v didaktice informatiky a příbuzných oborech a jejich poznatky efektivně transformovat do vzdělávacího procesu, a to jak v rovině kurikulárních obsahů, tak v rovině optimálních vzdělávacích a výchovných metodických přístupů i realizace procesu výuky. Studijní program je zaměřen na samostatnou vědeckou přípravu a další tvůrčí činnost absolventů. Jeho náplní je prioritně celý proces výuky realizovaný v oborech informatika a částečně informační a komunikační či digitální technologie, přičemž součástí jsou i přesahy (a také odlišnosti) do pedagogiky, technologie vzdělávání a dalších oborových didaktik. Zabývá se tedy procesem výuky realizovaným v těchto předmětech na základních, středních a vysokých školách.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 8.8.2028

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 1. 12. 2023, 27. 1. 2024 https://www.univerzitnimesto.cz/dod

Obsah přijímaček:
Navazující magisterské, cizojazyčné a doktorské studium informace na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. a Mgr. testy NSZ SCIO OSP/AJ v termínech prosinec 2023 - 1. 5. 2024 (při splnění podmínek možnost vykonání testu v termínu 1. 5. 2024 s 50 % slevou), talentové zkoušky 27. 5. - 2. 6. 2024 HKSZNV, VTSZNV, písemné a ústní zkoušky 22. 4. - 14. 6. 2024. Navazující magisterské a doktorské studium informace na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. a Mgr. 15. března 2024. Navazující magisterské, cizojazyčné a doktorské studium informace na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta
Telefon: 585 635 010
Web: http://www.pdf.upol.cz/
E-mail: libuse.lysakova@upol.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok poplatek 20 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. https://www.upol.cz/studenti/studium/poplatky/

Koleje: http://www.upol.cz/skupiny/studentum/ubytovani/

Menza: http://www.upol.cz/skupiny/studentum/stravovani/