Bezpečnostně právní činnost (B1032P020003)

Studijní program: Bezpečnostně právní činnost (B1032P020003)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: právo, policejní a vojenské obory

Náplň programu/oboru:
Základním cílem jednooborového studijního programu je poskytnout zájemcům vzdělání neuniverzitního typu, specializované na předměty všeobecného zaměření, právní předměty a bezpečnostní předměty orientované na procesy fungování a rozvoje veřejné správy.Po úspěšném zvládnutí studia absolvent disponuje souhrnem teoretických znalostí a praktických dovedností z oblasti veřejné správy, zejména jejich regionálních forem, z oblasti integračních procesů a jejich evropských specifik. Bude mít podrobné znalosti zásad a mechanismů fungování Evropského společenství a Evropské unie, včetně aproximačních procesů české politiky a ekonomiky souvisejíc s naším členstvím. Souhrn takto nabytých znalostí a dovedností vytvoří dobré předpoklady pro uplatnění absolventů oboru ve veřejné správě, politických stranách, společenských a zájmových organizacích, podnikatelských subjektech, ve sféře poradenství, ale především ve všech sférách krajské, magistrátní, městské či obecní samosprávy a státní správy.Výchovné výstupy oboru se cílově zaměřují na formování manažerských vlastností: důsledností (schopnosti řešit detaily bez ztráty celkového cíle), cílevědomosti (schopnosti soustředit se na výsledky), tvořivosti (schopnosti myslet systematicky), schopnosti koordinovat práci v týmech (schopnosti spolupracovat s ostatními, projednávat a řešit konflikty), sebejistoty a znalostmi sebe samého, schopnosti reálného vnímání vlastních předností a nedostatků, pozitivního vztahu získávání a praktickému uplatňování teoretických poznatků).Studijní program umožňuje, aby jeho absolvent podle své úvahy, studijních výsledků, osobní situace a životních plánů, buď po ukončení studia zhodnotil své vzdělání v praxi, nebo dále pokračoval v magisterském studiu. Může tak učinit na jiné obdobně zaměřené vysoké škole v České republice i zahraničí. Bezpečnostní referent; organizační pracovník; referent státní správy a samosprávy obecního, městského, magistrátního, krajského úřadu; pracovník obecní policie; komisař požární ochrany, krizového řízení, integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatel a civilního nouzového plánování; rada státní správy a samosprávy obecního, městského, magistrátního, krajského úřadu; komisař, vrchní komisař, pracovník bezpečnostní agentury; rada vězeňské služby.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 15.9.2025

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 9.4.2024, 18.4.2024

Den otevřených dveří, poznámka: online 14. 11. 2023 a 9. 4. 2024, ČB 18. 1., 19. 1., 18. 4. 2024, Příbram 13. 2. 2024 https://vsers.cz/dny-otevrenych-dveri/

Obsah přijímaček:
Přijímací řízení se koná formou přijímacího rozhovoru, kde si pohovoříme o studiu na naší škole a zjistíme Vaši motivaci ke studiu. V případě zhoršené epidemiologické situace proběhne přijímací řízení bezkontaktně distančním způsobem.

Pozn. k přijímačkám: Přijímací pohovory - termíny budou uchazečům zaslány e-mailem. V případě zhoršené epidemiologické situace proběhne přijímací řízení bezkontaktně distančním způsobem.

Termín přihlášek: 27.10.2024

Pozn. k přihláškám: do 27. 10. 2024

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú., Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú.
Telefon: 386 116 811
Web: http://www.vsers.cz
E-mail: info@vsers.cz

ŠkolnéNahoru

Školné za semestr od: Bc: 24 450 Kč

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: od 24 450 Kč/semestr, podrobnosti https://vsers.cz/skolne-kdy-jak-kolik/