Chemie - 2 specializace (B0531A130003)

Studijní program: Chemie (B0531A130003)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: chemie, přírodovědné obory

Náplň programu/oboru:
Specializace Bioorganická chemie, Toxikologie a analýza škodlivin. Absolvent bakalářského studijního programu Chemie má podrobné znalosti ze všech základních chemických a potřebných souvisejících oborů. Zejména je absolvent schopen prokázat chemické, matematické a fyzikální znalosti pro molekulární a makroskopické transformace, vlastnosti prvků, jejich sloučenin i struktur. Dále je schopen porozumět možnostem, podmínkám a omezením různých metod experimentálního měření, stejně jako omezením, která jsou spojena s jejich přesností. Absolvent je také schopen porozumět souvislostem chemické praxe se zdravím, s výživou lidí, s riziky pro životní prostředí a s udržitelným rozvojem. Odborný profil absolventa je rozvinut pomocí specializace zaměřené buď do oblasti bioorganické chemie, nebo toxikologie a analýzy škodlivin. Díky širokému záběru studia se absolvent dobře orientuje v chemicky zaměřených informacích, umí je vyhledávat, analyzovat a vyvozovat z nich závěry. Absolvent je schopen bezpečně pracovat v laboratoři a zodpovědně posuzovat rizika takové práce. Znalosti z oblasti struktury a fyzikálně-chemických vlastností chemických sloučenin i biologických a toxikologických procesů mu dávají předpoklady především k úspěšnému studiu v navazujících magisterských studijních programech zaměřených na chemické disciplíny v rámci České republiky i v zahraničí, kde je jeho uplatnění podpořeno výukou odborného anglického jazyka. Absolventi bakalářského programu mohou pokračovat v navazujícím magisterském oboru v obou specializacích.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 12. a 27. 1. 2024 https://www.uhk.cz/cs/prirodovedecka-fakulta/studium/harmonogram-akademickeho-roku

Obsah přijímaček:
Přijímací zkoušky se nekonají, uchazeči o studium chemie vyplní známky za 1. až 3. ročník SŠ (za obě pololetí) z chemie a z matematiky. Možnosti bonifikace https://www.uhk.cz/cs/prirodovedecka-fakulta/prijimaci-zkousky/prijimaci-rizeni

Pozn. k přijímačkám: Bc. mimo sdružených programů 20. 5. - 7. 6., sdružené programy 2. 5. - 7. 6. 2024, některé programy bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta
Telefon: 493 332 721
Web: http://www.uhk.cz/prf
E-mail: prf.studijni@uhk.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 17500 Kč za každých dalších započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti Statut UHK https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/uhk/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-ridici-akty-1/vnitrni-predpisy

Koleje: https://www.uhk.cz/cs-CZ/UHK/Centralni-pracoviste/Vysokoskolske-koleje#UHK-Article