Akvakultura a péče o vodní ekosystémy (B0831A370001)

Studijní program: Akvakultura a péče o vodní ekosystémy (B0831A370001)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: ostatní přírodovědné, ekologické, přírodovědné obory, přírodovědné obory

Náplň programu/oboru:
Absolvent chápe v globálním kontextu moderní trendy v chovu vodních organismů a interakce těchto organismů s okolím v rámci sladkovodního i mořského prostředí. Je schopen zavádět a realizovat nové odchovné postupy. Získané znalosti mu dále umožní působit jako specialista na chovy okrasných živočichů, kde se může uplatnit v oblasti designu a realizace okrasných vodních nádrží. Absolvent je schopen získávat a uplatňovat behaviorální informace v produkčních chovech. Mezi znalosti a dovednosti absolventa patří rovněž schopnost rozeznat poruchy zdravotního stavu vodních živočichů a je schopen ve spolupráci s veterinárním lékařem uplatnit léčebná opatření. Vědomosti studentů v oblasti akvakultury a péče o vodní ekosystémy jsou dále rozšířeny o znalosti ekonomického a zemědělského okruhu a umožňují absolventům integrovat chov vodních živočichu v rámci celého agrokomplexu.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 28.1.2029

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 22.3.2024

Den otevřených dveří, poznámka: 10. 11. 2023, 19. - 20. 1. 2024, 22. 3. 2024 https://www.czu.cz/cs/r-7210-o-czu/r-7703-uredni-deska, https://dod.czu.cz/cs

Termíny přijímaček: 6.6.2024

Obsah přijímaček:
Písemný test z biologie. Podrobnosti a možnosti prominutí https://www.af.czu.cz/cs/r-6780-studium/r-14494-studium-na-fakulte/r-14108-prijimaci-rizeni/r-14110-bakalarske-prijimaci-rizeni

Pozn. k přijímačkám: Bc. VA 6. 6., 2. kolo 14. - 18. 6. 2024, ostatní programy 6. - 7. 6., 10. - 13. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty

Ukázka přijímacích testů: https://www.af.czu.cz/cs/r-6780-studium/r-14494-studium-na-fakulte/r-14108-prijimaci-rizeni/r-14110-bakalarske-prijimaci-rizeni

Termín přihlášek: 31.3.2024

Pozn. k přihláškám: Bc. do 31. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
Telefon: 224 384 668
Web: http://www.af.czu.cz/cs/
E-mail: vozenilkova@af.czu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 21 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.czu.cz/cs/r-7213-studium/r-7256-informace-pro-studenty/r-7933-poplatky-za-studium/r-8006-poplatky-za-delsi-studium

Koleje: http://www.kam.czu.cz/cs/

Menza: http://www.kam.czu.cz/cs/