Konzervace přírodnin a taxidermie (B0888A160001)

Studijní program: Konzervace přírodnin a taxidermie (B0888A160001)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: zemědělské obory

Náplň programu/oboru:
Bakalářský studijní program Konzervace přírodnin a taxidermie je v ČR unikátní. Je navržen tak, aby poskytoval bakalářské univerzitní vzdělání v oblasti uchovávání přírodnin (rostlin, hmyzu) a taxidermie - čili v umění preparace živočichů (bezobratlých i obratlovců - savců, ptáků, ryb a obojživelníků), dále v jejich prezentaci odborné i široké veřejnosti (tvorba expozic) a jejich následné správě a údržbě. Program se dále bude detailně zabývat biologickými, technickými, ekonomickými i právními aspekty tohoto odvětví. Z velké části bude zaměřen především na praktické získávání zkušeností a zdokonalování v konzervaci přírodnin a preparátorských metodách. Klade si za cíl profilovat absolventy, kteří budou na trhu práce schopni zastávat funkce kurátorů sbírek, odborných preparátorů přírodnin, organizátorů výstav a muzejních expozic na národní i mezinárodní úrovni. Mohou rovněž najít uplatnění na základních, středních i vysokých školách přírodovědného zaměření, kde mohou udržovat historické sbírkové materiály. Absolventi bakalářského studia programu Konzervace přírodnin a tyxidermie obdrží akademický titul Bc. a podávají si přihlášky na některé z příbuzných oborů navazujícího magisterského studia či odcházejí do praxe kde se uplatňují: - v akademické sféře a v dalších institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi v oblasti preparace a konzervace přírodnin, - v administrativě a odborných funkcích ve správě sbírek přírodnin, - v odborných funkcích v zemích mírného, tropického a subtropického pásma v oborech ochrany přírody se zaměřením na regulovaný poplatkový lov zvěře, odchyt bezobratlých živočichů a sběrem dalších přírodnin spojených s tvorbou preparátů, - jako konstruktéři doplňkových dřevěných částí a prvků komplexních preparátů, - ve veřejně prospěšných organizacích ochrany přírody a krajiny nebo památkové péče, - dále také v soukromé nebo veřejné sféře zabývající se myslivostí, trofejnictvím nebo preparací.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 30.11.2028

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 10. 11. 2023, 19. - 20. 1. 2024, 22. 3. 2024 https://www.czu.cz/cs/r-7210-o-czu/r-7703-uredni-deska, https://dod.czu.cz/cs

Termíny přijímaček: 10.6.2024

Obsah přijímaček:
PZ z biologie + pohovor (motivace, předpoklady ke studiu). Možnosti prominutí a podrobnosti https://www.fld.czu.cz/cs/r-6825-studium/r-7523-prijimaci-rizeni/r-9045-bakalarske-prijimaci-rizeni

Pozn. k přijímačkám: Bc. 10. - 14. 6. 2024, Lesnictví bez přijímacích zkoušek. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Ukázka přijímacích testů: https://www.fld.czu.cz/cs/r-6825-studium/r-7523-prijimaci-rizeni/r-9045-bakalarske-prijimaci-rizeni

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, prodlouženo do 19. 4. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská
Telefon: 224 383 710
Web: http://www.fld.czu.cz/cs/
E-mail: infoprihlasky@fld.czu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 21 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.czu.cz/cs/r-7213-studium/r-7256-informace-pro-studenty/r-7933-poplatky-za-studium/r-8006-poplatky-za-delsi-studium

Koleje: http://www.kam.czu.cz/cs/

Menza: http://www.kam.czu.cz/cs/