Hudební produkce (B0215A310018)

Studijní program: Hudební produkce (B0215A310018)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: umělecké obory, ekonomie

Náplň programu/oboru:
Cílem bakalářského studia uměleckých oborů je dokonalé profesionální zvládnutí oboru a jeho technické stránky, i vysokoškolských základů vědních disciplin historických, hudebně teoretických, estetických i všeobecně kulturně vzdělávacích, předepsaných učebními programy. Teoretický základ, získaný bakalářským studiem, umožňuje jeho absolventu uplatnění na poli pedagogickém, kulturně organizačním i uměleckém v rámci orchestrů i komorních těles, v rámci tanečních či pantomimických souborů apod., obecně – v praxi uměleckého života. U absolventů bakalářského studia vědeckých oborů se předpokládá ovládnutí základů metod vědecké práce a získání široké vědomostní báze pro samostatnou aplikaci pedagogickou, popularizátorskou apod. Kvalifikace bakaláře je garancí jeho schopnosti samostatné aktivní orientace v problematice oboru a jeho disciplín a způsobilost získané znalosti a schopnosti tvůrčím způsobem předávat.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 24.6.2025

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 7. 11. 2023 https://www.hamu.cz/cs/studium/harmonogram-akademickeho-roku/harmonogram-akademickeho-roku-20232024/

Obsah přijímaček:
Talentová zkouška, podrobnosti na https://www.hamu.cz/cs/studium/prijimaci-rizeni/bakalarske-studium/

Pozn. k přijímačkám: Bc. 19. - 26. 1. 2024, Hudební produkce 11. 9. 2023, Dechové nástroje 2 specializace 7. 9. 2023. Informace k navazujícímu magisterskému, cizojazyčnému a doktorskému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 30. 11. 2023, Hudební produkce 15. 8. 2023, Dechové nástroje 2 specializace 31. 8. 2023. Informace k navazujícímu magisterskému, cizojazyčnému a doktorskému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Akademie múzických umění v Praze, Hudební a taneční fakulta
Telefon: 234 244 129
Fax: 257 530 315
Web: http://www.hamu.cz
E-mail: studijni@hamu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: při studiu delším než je standardní doba studia daného studijního programu zvětšená o jeden rok poplatek za delší studium, podle § 58 odst. 3 zákona a čl. 20 Statutu AMU, 17572,- Kč za každých dalších započatých šest měsíců studia https://www.amu.cz/cs/uredni-deska/predpisy/vynosy-rektora/

Koleje: https://www.hamu.cz/cs/studium/ubytovani-na-koleji/

Menza: https://www.hamu.cz/cs/vse-o-fakulte/fakultni-kavarna/