Náboženství se zaměřením na vzdělávání (B0221A300001)

Studijní program: Náboženství se zaměřením na vzdělávání (B0221A300001)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: filozofie, pedagogika

Náplň programu/oboru:
Program teoreticky i prakticky připravuje k vykonávání činností pastoračního asistenta, katechety zejména v oblasti pastoračních a katechetických aktivit. Při studiu bude kladen důraz na křesťanské hodnoty a výchovu k nim s ohledem na stále se měnící situaci ve společnosti. Cílem studia je získat vysokoškolskou kvalifikaci v oblasti náboženského vzdělávání se zaměřením na pastorační činnost.Absolvent studijního programu Náboženství se zaměřením na vzdělávání bude teoreticky i prakticky připraven k vykonávání činností pastoračního asistenta, zejména v oblasti pastoračních aktivit. Bude schopen podílet se na pastoračních a volnočasových aktivitách pro účastníky všech věkových skupin. Při studiu bude kladen důraz na křesťanské hodnoty a výchovu k nim s ohledem na stále se měnící situaci ve společnosti. Cílem studia je získat vysokoškolskou kvalifikaci v oblasti náboženského vzdělávání se zaměřením na pastorační činnost.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 8.8.2028

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 29.11.2024

Den otevřených dveří, poznámka: 29. 11. 2024 https://www.univerzitnimesto.cz/dod

Obsah přijímaček:
Přijímací zkouška se skládá z ústního pohovoru, ve kterém se zjišťuje orientace uchazeče v oblasti kultury, dějin a situace soudobé společnosti a dále jsou zjišťovány předpoklady pro studium programu Náboženství se zaměřením na vzdělávání. Dále budou posuzovány doložené aktivity uchazeče v oblasti výchovy (vedení skupin dětí nebo mládeže, animátorství, dětské tábory apod.). Podrobnosti https://www.cmtf.upol.cz/studujte-u-nas/prijimaci-rizeni/

Pozn. k přijímačkám: Bc., Mgr. 7. - 15. 6. 2024. Informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc., Mgr. 1. kolo 15. 3. 2024, prodlouženo do 30. 4., Sociální práce a Mezinárodní sociální a humanitární práce 30. 4. 2024, 2. kolo Sociální práce a Mezinárodní sociální a humanitární práce 31. 7. 2024. Informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta
Telefon: 585 637 010
Web: www.cmtf.upol.cz
E-mail: kristyna.hradilova@upol.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok poplatek 20 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia https://www.upol.cz/studenti/studium/poplatky/

Koleje: http://www.upol.cz/skupiny/studentum/ubytovani/

Menza: http://www.upol.cz/skupiny/studentum/stravovani/