Výživové poradenství a sportovní diagnostika (B1014A280012)

Studijní program: Výživové poradenství a sportovní diagnostika (B1014A280012)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: biomedicína a zdravotnické obory, sport

Náplň programu/oboru:
Cílem bakalářského studijního oboru "Výživové poradenství a sportovní diagnostika“ je připravit odborníky, kteří jsou schopni se orientovat v odborné problematice zaměřené na základní vztahy mezi výživou, pohybem a civilizačními nemocemi a také v moderních diagnostických metodách využívaných v oblasti výživy i sportovních aktivit.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 18.3.2025

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 22.5.2024, 25.6.2024, 3.9.2024

Den otevřených dveří, poznámka: prezenční 11. 12. 2023, 20. 1., 21. 2., 22. 5., 25. 6., 3. 9. 2024, online 25. 3., 24. 4. 2024 https://vstvs.palestra.cz/dny-otevrenych-dveri/

Obsah přijímaček:
Bc. bez přijímací zkoušky, informace o navazujícím magisterském studiu na stránkách školy

Pozn. k přijímačkám: Bc. bez přijímací zkoušky, informace o navazujícím magisterském studiu na stránkách školy

Termín přihlášek: 20.9.2024

Pozn. k přihláškám: Bc. 20. 9. 2024. Informace o navazujícím magisterském studiu jsou k dispozici na www.palestra.cz .

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o.
Telefon: 212 277 777
Web: http://vstvs.palestra.cz/
E-mail: infovs@palestra.cz

ŠkolnéNahoru

Školné za semestr od: Bc: 34 900 Kč, Mgr: 34 900 Kč

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: U letního semestru je splátka školného nižší. Aktuální školné pro každý obor naleznete zde: https://vstvs.palestra.cz/skolne-uchazeci/

Koleje: https://vstvs.palestra.cz/ubytovani-a-stravovani/