Radiologická asistence (B0914P360009)

Studijní program: Radiologická asistence (B0914P360009)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: biomedicína a zdravotnické obory, ostatní technické, medicína, farmacie, veterina, zdravotnictví, technické a IT obory

Náplň programu/oboru:
Cílem studijního programu Radiologická asistence je získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání Radiologický asistent. Radiologický asistent je odborník specializovaný na spektrum činností související s využitím ionizujícího záření a jiných metod pro diagnostické i léčebné účely. Uplatnění nachází především na specializovaných pracovištích Radiodiagnostiky, Radioterapie a Nukleární medicíny. Je specialistou v oblasti zdrojů záření a umí jejich využívání přizpůsobit požadavkům klinické praxe při zajištění bezpečnosti. Pracuje s přístroji, zdroji záření, a zároveň má kompetence pro specifické ošetřovatelské výkony a nakládání s některými léčivými přípravky.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 23.1.2025

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: celouniverzitní 25. 11. 2023, fakultní 15. 3. 2024 http://www.fzs.tul.cz/cs/uchazeci-o-studium/den-otevrenych-dveri

Obsah přijímaček:
Bc. bez přijímací zkoušky. Informace k navazujícímu magisterskému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. bez přijímací zkoušky. Informace k navazujícímu magisterskému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Termín přihlášek: 22.5.2024

Pozn. k přihláškám: Bc. 22. 5. 2024, případné 2. kolo 7. 8. 2024. Informace k navazujícímu magisterskému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Technická univerzita v Liberci, Fakulta zdravotnických studií
Telefon: 485 353 724; 485 353 194
Web: http://www.fzs.tul.cz/
E-mail: marcela.malkova@tul.cz; renata.cermakova@tul.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok za každých započatých 6 měsíců: 18 000 Kč. Podrobnosti https://www.tul.cz/studenti/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://koleje.tul.cz//

Menza: http://koleje.tul.cz//