VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Sociální pedagogika ()

Studijní program: Sociální pedagogika ()

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 2

Zaměření: Pedagogické

Náplň programu/oboru:
Profil absolventa je koncipován takovým způsobem, aby účinně reagoval na požadavky společnosti a na požadavky praxe pomáhajících profesí. Takovým způsobem, aby se absolvent v tomto směru dokázal společensky požadovaným způsobem uplatnit. Posluchači se proto profiluji z hlediska možnosti výkonu více činností, a to manažerské, pedagogické, poradenské a sociální. profesní odborné znalosti, dovednosti a kompetence Absolvent navazujícího magisterského studia sociální pedagogika, získá odbornou teoretickou erudovanost a bude připraven zvládnout profesní dovednosti a schopen aplikovat tyto teoretické poznatky v praxi. Získá poznatky a znalosti z oblasti sociální pedagogiky, sociologie, práva, sociální politiky, managementu a statistických metod. Osvojí si znalosti a vědomosti, potřebné ke komplexní orientaci v sociálně pedagogické problematice. Získá takovou úroveň teoretických, ale také praktických znalostí, která je nezbytná k schopnosti identifikovat a řešit sociální situace, které mohou být příčinou vzniku problémů jak u jedince, tak u různých skupin osob. Bude připraven k jejich následnému řešení na úrovni absolventa magisterského studia. Současně je připravován k sociální a mravní výchovné činnosti. kvalifikační připravenost na podmínky a požadavky praxe: Absolvent navazujícího magisterského studia sociální pedagogika, získá znalosti a vědomosti z oblasti sociální pedagogiky, sociologie, práva, sociální politiky, managementu a statistických metod. Uplatnění absolventů je především v tzv. pomáhajících profesích. Podle zvolené specializace může vykonávat sociálně pedagogickou činnost realizovanou u osob s poruchami chování a socializace, a při práci s dětmi, mládeží a dospělými ve volném čase. Může nalézt uplatnění v oblasti sociálně pedagogické prevence, terapie, o podpory se společenským uplatněním. Studiem budou získány také kvalifikační předpoklady pro výkon vedoucích a řídících funkcí v sociální oblasti. Absolvent může působit jak ve vědeckovýzkumné sféře, tak v řadě pedagogických (včetně řídících) profesí.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO


Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: Změna 6. 2. 2021 online (původně 27. ledna 2021) https://www.ujep.cz/cs/prijimaci-rizeni

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, cizojazyčném a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc, Mgr. 28. 6. - 2. 7. 2021, 2. kolo 6. - 8. 9. 2021, vybrané programy (A, ČJLPV, SPI, UMŠ, U1SZŠ, U1SZŠSP) testy OSP NSZ SCIO. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc., Mgr. 30. 4. 2021, 2. kolo 13. 8. 2021. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ


Kde se dá studovatNahoru

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta
Telefon: 475 283 111
Web: http://pf.ujep.cz/
E-mail: PFstudium@ujep.cz


ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 12 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.ujep.cz/cs/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://skm.ujep.cz/

Menza: http://skm.ujep.cz/


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit