Didaktika fyziky (P0588D110001)

Studijní program: Didaktika fyziky (P0588D110001)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: pedagogika , fyzika, pedagogické a sportovní obory, přírodovědné obory

Náplň programu/oboru:
Cílem doktorského studijního programu Fyzika – Didaktika fyziky je poskytnout vysokoškolsky vzdělaným odborníkům v oblasti fyzikálního vzdělávání možnost prohloubit svou přípravu v oborech, s nimiž se setkávají ve své odborné a vědecké činnosti. Získávají tak příležitost tvůrčím způsobem řešit problémy spojené s přenosem fyzikálního poznání, a to zejména v rámci interpretace do oblasti vzdělávání dětí, mládeže a dospělých. Specifikou doktorského studijního programu je vliv historie fyziky na výuku, přenos vědeckých poznatků do výuky zejména na středních školách, rozvoj fyzikálního myšlení žáků a řešení problémů, rozvoj tvořivosti žáků při výuce i v mimoškolní činnosti, pedagogické a psychologické problémy spojené s výukou na střední a na základní škole, vliv výpočetní techniky na výuku fyziky a použití této techniky, využívání interdisciplinárních vztahů a jiné.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 6.3.2026

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 12. a 27. 1. 2024 https://www.uhk.cz/cs/prirodovedecka-fakulta/studium/harmonogram-akademickeho-roku

Obsah přijímaček:
Požadavky naleznete na stránkách fakulty: https://www.uhk.cz/cs/prirodovedecka-fakulta/prijimaci-zkousky/studijni-programy

Pozn. k přijímačkám: Bc. mimo sdružených programů 20. 5. - 7. 6., sdružené programy 2. 5. - 7. 6. 2024, některé programy bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta
Telefon: 493 332 721
Web: http://www.uhk.cz/prf
E-mail: prf.studijni@uhk.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 17500 Kč za každých dalších započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti Statut UHK https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/uhk/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-ridici-akty-1/vnitrni-predpisy

Koleje: https://www.uhk.cz/cs-CZ/UHK/Centralni-pracoviste/Vysokoskolske-koleje#UHK-Article