Biology and Ecology (P0511D030048)

Studijní program: Biology and Ecology (P0511D030048)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: biologie, ekologické

Náplň programu/oboru:
The doctoral study program Biology and Ecology is a continuation of the bachelor and master studies of the same name. Students of this program have three compulsory courses - Collection and Evaluation of Biological Data, Creation of Publications and Professional English Language, and they can also choose three courses from 12 specialized courses, or they can complete a course corresponding to their specialization at another university in the Czech Republic and abroad. In addition, they are obliged to teach at the Department of Biology (undergraduate and follow-up master's degree programs, in particular exercises), a foreign internship, a presentation at a seminar or student scientific conference, and of course scientific activities. The study is completed by a doctoral exam in the specialization of the student and the defense of the doctoral thesis.

Cizí jazyk: Angličtina

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 2.7.2025

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 12. a 27. 1. 2024 https://www.uhk.cz/cs/prirodovedecka-fakulta/studium/harmonogram-akademickeho-roku

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. mimo sdružených programů 20. 5. - 7. 6., sdružené programy 2. 5. - 7. 6. 2024, některé programy bez přijímací zkoušky, informace o 2. kole v e-přihlášce. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, 2. kolo 28. 7. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta
Telefon: 493 332 721
Web: http://www.uhk.cz/prf
E-mail: prf.studijni@uhk.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 17500 Kč za každých dalších započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti Statut UHK https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/uhk/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-ridici-akty-1/vnitrni-predpisy

Koleje: https://www.uhk.cz/cs-CZ/UHK/Centralni-pracoviste/Vysokoskolske-koleje#UHK-Article