Tropical Agrobiology and Bioresource Management (P0888D370003)

Studijní program: Tropical Agrobiology and Bioresource Management (P0888D370003)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: zemědělské obory, přírodovědné obory

Náplň programu/oboru:
Tropical Agrobiology and Bioresource Management je obor v rámci České republiky zcela unikátní a kromě své geografické výjimečnosti je také svým zaměřením relativně specifický šířkou, protože zahrnuje disciplíny charakteru ryze základního výzkumu přes kombinované až po disciplíny výhradně aplikovaného výzkumu či s inovačním potenciálem. Obor vychází současně z biologických/ekologických i technických/inženýrských aspektů aplikovaných na náročné prostředí tropických oblastí. Typický je jeho transdisciplinární charakter, který se projevuje v častém zadávání témat dizertačních prací na rozhraní standardně chápaných oborů (např. živočišná produkce/domestikace volně žijících druhů, zemědělství/ekologie). Obor není svým zaměřením striktně vázán na konkrétní katedru, naopak je otevřen pro doktorandy všech kateder fakulty.

Cizí jazyk: Angličtina

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 18.11.2029

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 10. 11. 2023, 19. - 20. 1. 2024, 22. 3. 2024 https://www.czu.cz/cs/r-7210-o-czu/r-7703-uredni-deska, https://dod.czu.cz/cs

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 10. - 14. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta tropického zemědělství
Telefon: 224 382 164
Web: http://www.ftz.czu.cz/
E-mail: vlkovav@ftz.czu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 21 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.czu.cz/cs/r-7213-studium/r-7256-informace-pro-studenty/r-7933-poplatky-za-studium/r-8006-poplatky-za-delsi-studium

Koleje: http://www.kam.czu.cz/cs/

Menza: http://www.kam.czu.cz/cs/