Design (N0212A310009)

Studijní program: Design (N0212A310009)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: umělecké obory, ostatní technické, technické a IT obory

Náplň programu/oboru:
Jednotlivé ateliéry se profilují v různých segmentech oboru designu od průmyslového a produktového, přes interiérový a oděvní i obuvní, až po materiálový. Význam ateliérové výuky, ve které se slučuje umělecký koncept s prací výzkumnou i technickou, i výuky předmětů dějin a filosofie umění v magisterském stupni ještě vzroste. Studium je koncipováno jako rozšíření a prohloubení znalostí a dovedností, které studenti získali během bakalářského studia designérských specializací na VŠUP i jiných vysokých školách.Absolventi navazujícího magisterského studia oboru design jsou výrazné, aktivní, samostatné, iniciativní a kreativně uvažující designérské osobnosti. Během studia si osvojí principy tvůrčí práce, jsou schopni hledat a nacházet invenční a koncepčně hodnotná řešení, prosadit osobní přístup ke společenské zakázce, rozvíjet vlastní tvůrčí zázemí i vést a řešit rozsáhlé projekty naplňující nejvyšší nároky na estetický standard a technologické znalosti. Po ukončení by absolventi měli umět nejen dokázat řídit tým spolupracovníků, ale realizovat i samostatné projekty ve sféře industriální nebo ateliérové produkce s přesahy do Art designu. Absolventi všech specializací mají předpoklady pro to, aby úspěšně pokračovali v doktorském stupni studia, nebo se stali platnými členy výzkumných týmů, pracovali na vedoucích pozicích vývojového oddělení v průmyslových podnicích, vedli kreativní skupiny ve velkém designérském studiu, případně si založili studio vlastní.

Cizí jazyk: Angličtina

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 15.9.2030

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 26. 10. 2023 https://www.umprum.cz/cs/web/student/harmonogram-vyuky

Obsah přijímaček:
Bc.a Mgr. 1. kolo distančně, hodnocení portfolia, 2. kolo prezenčně (test z dějin umění, portfolio, 5 výtvarných úkolů). Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách školy.

Pozn. k přijímačkám: Bc.a Mgr. 1. kolo distančně portfolio do 3. 1. 2024, 2. kolo prezenčně 12. - 16. 2. 2023. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách školy.

Pozn. k přihláškám: Bc. a Mgr. 30. 11. 2023. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách školy.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Telefon: 251 098 241
Web: www.umprum.cz
E-mail: studijni@umprum.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: poplatek za překročení doby studia 20 000 Kč/semestr

Koleje: https://www.umprum.cz/web/cs/kolej