VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Speciální pedagogika - intervence (B0114A300132)

Studijní program: Speciální pedagogika - intervence (B0114A300132)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: Pedagogické

Náplň programu/oboru:
Odborné kompetence jsou zaměřeny na všeobecné vědomosti a dovednosti speciální pedagogiky, na odborné speciální znalosti a dovednosti speciální pedagogiky, dále pak na oblast psychologie, psychopatologie, sociologie a vybraných lékařských disciplín. Absolvent ovládá pomocné edukační, výchovné a komunikační vědomosti a dovednosti, je schopen aplikovat přístupy ke vzdělávání a výchově dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do jejich výuky, ovládá práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na úrovni asistenta pedagoga, je schopen metodologický navrhnout a zpracovat případovou studii žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, má potřebnou orientaci v aktuální školské a sociálně právní problematice zaměřenou na legislativu v oblasti výchovy, vzdělávání a ústavní péče. Absolvent dokáže vnímat jedince se speciálními vzdělávacími potřebami a jeho rodinu v širším kontextu filozofických, sociologických, pedagogických a psychologických koncepcí vztahů člověka a společnosti i soudobého pojetí komplexní péče o jedince se speciálními vzdělávacími potřebami. Absolvent rozumí systému speciálně pedagogické péče a orientuje se v kompetencích jednotlivých subjektů participujících v péči o jedince se speciálními vzdělávacími potřebami. Z hlediska sociálních kompetencí získá absolvent speciálněpedagogické znalosti a dovednosti potřebné pro účinnou komunikaci a práci s jedinci se specifickými vzdělávacími potřebami a znevýhodněnými skupinami populace. Získá také speciálněpedagogické znalosti a dovednosti potřebné pro práci se skupinami populace, u nichž lze předpokládat vznik sociokulturního handicapu a pro práci s jedinci, kteří mají potíže se sociální adaptací. Tyto kompetence budou využitelné v rámci edukace, podpory a rozvoje výše označených skupin populace.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 21.1.2031


Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: Změna 6. 2. 2021 online (původně 27. ledna 2021) https://www.ujep.cz/cs/prijimaci-rizeni

Obsah přijímaček:
Přijímací zkouškou je písemný test z OSP společnosti SCIO: Test obecných studijních předpokladů je realizován jako součást Národních srovnávacích zkoušek (NSZ). Tyto zkoušky zabezpečuje společnost www.scio.cz, s. r. o. (www.scio.cz). Každý uchazeč musí v rámci NSZ alespoň jednou absolvovat test obecných studijních předpokladů (OSP) (základní verze). Pokud test absolvuje vícekrát, započte se mu nejlepší výsledek dosažený za období od 6. 2. 2021 do 22. 5. 2021. Podrobnosti https://www.pf.ujep.cz/cs/prijimaci-rizeni

Pozn. k přijímačkám: Bc, Mgr. 28. 6. - 2. 7. 2021, 2. kolo 6. - 8. 9. 2021, vybrané programy (A, ČJLPV, SPI, UMŠ, U1SZŠ, U1SZŠSP) testy OSP NSZ SCIO. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc., Mgr. 30. 4. 2021, 2. kolo 13. 8. 2021. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

SCIO: ano

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ


Kde se dá studovatNahoru
Speciální pedagogika - intervencePedagogická fakultaUniverzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad LabemPorovnat

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta
Telefon: 475 283 111
Web: http://pf.ujep.cz/
E-mail: PFstudium@ujep.cz


ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 12 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.ujep.cz/cs/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://skm.ujep.cz/

Menza: http://skm.ujep.cz/


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit