Výživa a krmení zvířat (P0811D370015)

Studijní program: Výživa a krmení zvířat (P0811D370015)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 4

Zaměření: zemědělské obory, ostatní přírodovědné

Náplň programu/oboru:
Cílem programu je u vybraných absolventů magisterského studia rozvíjet jejich schopnosti samostatné tvůrčí práce v oblasti výzkumu, vývoje a inovací – především v oblasti výživy hospodářských, příp. zájmových zvířat, jejich metabolismu, vlivu výživy na zdraví a užitkovost, ale také v oblasti výroby, konzervace, zpracování či bezpečnosti krmiv. Užší zaměření doktorského studia jednotlivých studentů je ovlivněno zvoleným tématem disertace a výběrem povinně volitelných odborných předmětů. Student získá kompetence tvůrčím způsobem rozšiřovat poznání v příslušném oboru, vykonávat a řídit vědeckou a výzkumnou činnost, prezentovat výsledky své práce vědecké komunitě i odborné veřejnosti.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 16.9.2026

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 17.1.2025, 31.1.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 17. a 31. 1. 2025 http://af.mendelu.cz/30926-harmonogram-vyuky

Obsah přijímaček:
Bc. bez přijímací zkoušky, informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. bez přijímací zkoušky, informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 4. 4. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta
Telefon: 545 133 008
Web: http://af.mendelu.cz/
E-mail: agro@mendelu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek při studiu delším než je standardní doba za každých započatých 6 měsíců studia: 11 500 Kč ve druhém roce, podrobnosti http://mendelu.cz/uredni-deska

Koleje: http://www.skm.mendelu.cz/

Menza: http://www.skm.mendelu.cz/