International Master of Horticultural Science (N0812A370004)

Vysoké školy>Mendelova univerzita v Brně>Zahradnická fakulta>International Master of Horticultural Science

Studijní program: International Master of Horticultural Science (N0812A370004)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: zemědělské obory

Náplň programu/oboru:
Mezinárodní studijní obor Zahradnictví - International Master of Horticulture Science ve spolupráci s Fakultou biotechnologie a zahradnictví, Zemědělské univerzity v Krakově a Fakultou zahradnictví a krajinného inženýrství, Slovenské zemědělské univerzity v Nitře představuje moderní formu studia ve které studenti nabydou zkušenosti a znalosti z výuky v různých evropských zemích. Studium je rozloženo v rámci 4 semestrů, během kterých studenti absolvují výuku na každé ze spolupracujících univerzit. Výuka je zahájena prvním (zimním) semestrem na Fakultě biotechnologie a zahradnictví v Krakowě, druhý semestr stráví mezinárodní skupina studentů na Zahradnické fakultě v Lednici a třetí semestr studium pokračuje na Fakultě zahradnictví a krajinného inženýrství v Nitře. Poslední, čtvrtý semestr, který může být nazván „domácím", stráví studenti na každé ze svých univerzit a zaměří se na dokončení a obhajobu diplomové práce. Výuka probíhá v anglickém jazyce a cílem studia je seznámit posluchače se současným stavem zahradnické produkce z mezinárodního pohledu. Klíčovou předností absolventů bude orientace v evropském zahradnickém prostředí, kterou získají díky studiu na partnerských institucích v různých zemích. V rámci studia je kladen důraz na současnou, moderní problematiku zahradnictví, která pokrývá oblasti související zejména se zelinářstvím, ovocnářstvím, vinařstvím, skleníkovou produkcí, rostlinnými biotechnologiemi, skladováním zahradnických produktů a okrasným zahradnictvím.

Cizí jazyk: Angličtina

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 15.9.2030

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 12.12.2024, 31.1.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 12. 12. 2024 (online), 31. 1. 2025 https://zf.mendelu.cz/den-otevrenych-dveri

Obsah přijímaček:
Informace k navazujícímu magisterskému a doktorskému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. KA 12. - 16. 2. 2024, 2. kolo 27. 6. 2024, ostatní programy bez přijímací zkoušky. Informace k navazujícímu magisterskému a doktorskému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. KA 19. 1. 2024, 2. kolo 16. 6. 2024, ostatní programy 31. 3. 2024, prodlouženo do 30. 4. 2024, 2. kolo 31. 7. 2024. Informace k navazujícímu magisterskému a doktorskému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta
Telefon: 519 367 220
Web: http://www.zf.mendelu.cz
E-mail: info@zf.mendelu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek při studiu delším než je standardní doba za každých započatých 6 měsíců studia: 11 500 Kč ve druhém roce, podrobnosti http://mendelu.cz/uredni-deska

Koleje: http://www.skm.mendelu.cz/

Menza: http://www.skm.mendelu.cz/