Thermal Engineering and Fuels in Industry (P0713D070002)

Studijní program: Thermal Engineering and Fuels in Industry (P0713D070002)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: ostatní technické

Náplň programu/oboru:
Doktorský studijní obor Tepelná technika a paliva v průmyslu představuje pokrokový multidisciplinární vědní obor. Obor je zaměřen na studium fyzikální podstaty procesů souvisejících se sdílením tepelné energie a průmyslovými palivy. Jeho nedílnou součástí je jak řízení, tak i optimalizace tepelných procesů s cílem snížení energetické náročnosti průmyslových, především metalurgických technologií, včetně minimalizace negativních vlivů na životní prostředí. Součástí studijního oboru je orientace na keramické materiály s vysokou užitnou hodnotou, které jsou aplikovatelné zejména v tepelných agregátech. Rovněž je kladen důraz na energetické a materiálové využívání různých druhů odpadů. Obor připravuje vysoce kvalifikované odborníky, kteří, v daném a souvisejících oborech, naleznou uplatnění v prvé řadě jako vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci, ale také v oblasti výroby a na různých stupních řídicích funkcí.

Cizí jazyk: Angličtina

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 24.4.2029

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: DOD 26. a 27. 1. 2024, prohlídky kampusu 15. 2. a 14. 3. 2024 https://www.vsb.cz/cs/chci-studovat/dny-otevrenych-dveri/

Obsah přijímaček:
Bc. bez přijímacích zkoušek, informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. bez přijímacích zkoušek, informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, 2. kolo 31. 7. 2024. Informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta materiálově-technologická
Telefon: 597 325 552
Web: https://www.fmt.vsb.cz/cs
E-mail: monika.barcova@vsb.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok poplatek za každých započatých šest měsíců studia 12 000 Kč do 12 měsíců. Podrobnosti Statut VŠB-TUO https://www.vsb.cz/cs/o-univerzite/informacni-deska/dokumenty/

Koleje: http://www.vsb.cz/ubytovani/cs/

Menza: http://stravovani.vsb.cz/