Biologie lesa (P0821D370001)

Studijní program: Biologie lesa (P0821D370001)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: biologie, zemědělské obory, přírodovědné obory, přírodovědné obory

Náplň programu/oboru:
Obor Biologie lesa, jako doktorský stupeň studia, nabízí možnost dalšího vzdělání absolventům všech oborů magisterských studijních programů Fakulty lesnické a dřevařské i absolventům dalších příbuzných biologicky zaměřených oborů. Studijní program Biologie lesa pro studenty DSP je zaměřen na širokou problematiku biologicky orientovaných vědeckých disciplín v rámci výzkumu lesních ekosystémů a všech jejich ekosystémových funkcí. Absolventi doktorského studijního oboru Biologie lesa se podle svého zaměření specializují na biologicky orientovaný výzkum v rámci různých ekosystémových funkcí lesa, ať už jde o zaměření na trvale udržitelnou produkci dřevní biomasy, anebo o problematiku mimoprodukčních ekosystémových funkcí, jako je např. ochrana biologické rozmanitosti v lesích. V průběhu studia získají absolventi komplexní přehled o studované problematice a dalších návaznostech v rámci ekosystémových funkcí lesa. Nabyté vědomosti mohou po ukončení studia využít v rámci svého dalšího profesního působení ve vědeckých, ale i provozně orientovaných institucích v ČR i v zahraničí. Při studiu je kladen důraz na detailní znalosti nových směrů v rámci biologicky orientovaných lesnických vědeckých disciplín zaměřených např. na populační genetiku, šlechtění lesních dřevin nebo ekologii lesa, případně populační dynamiku bezobratlých nebo vybraných obratlovců. Nezbytným předpokladem úspěšného studia je, mimo složení odborných zkoušek, také samostatná vědecká práce zakončená publikováním získaných a vyhodnocených poznatků v rámci mezinárodních vědeckých časopisů.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 18.11.2029

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 22.3.2024

Den otevřených dveří, poznámka: 10. 11. 2023, 19. - 20. 1. 2024, 22. 3. 2024 https://www.czu.cz/cs/r-7210-o-czu/r-7703-uredni-deska, https://dod.czu.cz/cs

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 10. - 14. 6. 2024, Lesnictví bez přijímacích zkoušek. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská
Telefon: 224 383 710
Web: http://www.fld.czu.cz/cs/
E-mail: infoprihlasky@fld.czu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 21 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.czu.cz/cs/r-7213-studium/r-7256-informace-pro-studenty/r-7933-poplatky-za-studium/r-8006-poplatky-za-delsi-studium

Koleje: http://www.kam.czu.cz/cs/

Menza: http://www.kam.czu.cz/cs/