Zpracování dřeva a technika v lesním hospodářství (P0821D160011)

Vysoké školy>Česká zemědělská univerzita v Praze>Fakulta lesnická a dřevařská>Zpracování dřeva a technika v lesním hospodářství

Studijní program: Zpracování dřeva a technika v lesním hospodářství (P0821D160011)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: ostatní technické, zemědělské obory

Náplň programu/oboru:
Zpracování dřeva a technika v lesním hospodářství je jako obor DSP zaměřen na širokou problematiku technicky orientovaných vědeckých disciplín v rámci výzkumu vlastností dřeva, dřevěných konstrukcí, těžebně-dopravních technologií a lesnických staveb. Absolventi doktorského studijního oboru Zpracování dřeva a technika v lesním hospodářství se podle svého zaměření specializují na technicky orientovaný výzkum v těchto oblastech. V průběhu studia získají absolventi komplexní přehled o studované problematice a dalších návaznostech v rámci využití dřeva, lesnických technologií a staveb. Získaných poznatků následně využijí po ukončení studia v rámci svého dalšího profesního působení ve vědeckých nebo provozně orientovaných institucích v ČR, ale i v zahraničí. Při studiu je kladen důraz na detailní znalosti nových směrů v rámci technicky orientovaných vědeckých disciplín. Nezbytným předpokladem úspěšného studia je, mimo složení odborných zkoušek a předložení samostatné vědecké práce, také publikační činnost v uznávaných vědeckých časopisech. Studentům prezenční formy studia je umožněn zahraniční studijní pobyt v délce minimálně 1 měsíce.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 25.5.2030

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 8.11.2024, 17.1.2025, 18.1.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 8. 11. 2024, 17. - 18. 1. 2025 https://www.czu.cz/cs/r-7210-o-czu/r-7703-uredni-deska

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 10. - 14. 6. 2024, Lesnictví bez přijímacích zkoušek, 2. kolo Dřevařství 22. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, prodlouženo do 19. 4. 2024, 2. kolo Dřevařství 21. 7. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská
Telefon: 224 383 710
Web: http://www.fld.czu.cz/cs/
E-mail: infoprihlasky@fld.czu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 21 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.czu.cz/cs/r-7213-studium/r-7256-informace-pro-studenty/r-7933-poplatky-za-studium/r-8006-poplatky-za-delsi-studium

Koleje: http://www.kam.czu.cz/cs/

Menza: http://www.kam.czu.cz/cs/