Dřevěné konstrukce a stavby na bázi dřeva (N0732A160001)

Studijní program: Dřevěné konstrukce a stavby na bázi dřeva (N0732A160001)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: stavebnictví, zemědělské obory

Náplň programu/oboru:
Student tohoto dvouletého programu získá hlubší a komplexní znalost principů navrhování stavebních děl s dominantním uplatněním dřeva jako konstrukčního materiálu. Získá teoretické znalosti například z aplikované mechaniky, stavby a vlastností dřeva, stavební fyziky, matematické teorie pružnosti a ekonomiky podniku. Na tento teoretický základ bude navazovat soubor předmětů profilujících dovednosti potřebné pro samostatnou orientaci v oblasti projektování, stavební legislativy, technologiích průmyslové výroby a výstavby dřevostaveb, dřevěných konstrukcí a stavebně truhlářských výrobků.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 30.11.2028

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 10. 11. 2023, 19. - 20. 1. 2024, 22. 3. 2024 https://www.czu.cz/cs/r-7210-o-czu/r-7703-uredni-deska, https://dod.czu.cz/cs

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 10. - 14. 6. 2024, Lesnictví bez přijímacích zkoušek. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, prodlouženo do 19. 4. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská
Telefon: 224 383 710
Web: http://www.fld.czu.cz/cs/
E-mail: infoprihlasky@fld.czu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 21 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.czu.cz/cs/r-7213-studium/r-7256-informace-pro-studenty/r-7933-poplatky-za-studium/r-8006-poplatky-za-delsi-studium

Koleje: http://www.kam.czu.cz/cs/

Menza: http://www.kam.czu.cz/cs/