Applied and Landscape Ecology (P0521D030004)

Studijní program: Applied and Landscape Ecology (P0521D030004)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: ekologické

Náplň programu/oboru:
Aplikovaná a krajinná ekologie je zaměřením relativně široký obor, který zahrnuje disciplíny charakteru ryze základního výzkumu přes kombinované až po výhradně aplikovaný výzkum či směry s inovačním potenciálem. Obor vychází současně z biologických (ekologických) i technických (inženýrských) základů. Tento jeho transdisciplinární charakter se projevuje mj. v častém zadávání témat dizertačních prací na rozhraní standardně chápaných oborů (např. krajinná ekologie/krajinná architektura, ekologie/hydrologie, zemědělství/ekologie, rekultivace/geochemie). Obor Aplikovaná a krajinná ekologie není vázán na jednu či dvě katedry, ale je otevřen pro doktorandy všech kateder fakulty.

Cizí jazyk: Angličtina

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 17.12.2028

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 10. 11. 2023, 19. - 20. 1. 2024, 22. 3. 2024 https://www.czu.cz/cs/r-7210-o-czu/r-7703-uredni-deska, https://dod.czu.cz/cs

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty www.fzp.czu.cz

Pozn. k přijímačkám: Bc. 17. - 21. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty www.fzp.czu.cz

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, prodlouženo do 14. 4. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty www.fzp.czu.cz

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí
Telefon: 224 383 765
Web: http://www.fzp.czu.cz
E-mail: berankovar@fzp.czu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 21 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.czu.cz/cs/r-7213-studium/r-7256-informace-pro-studenty/r-7933-poplatky-za-studium/r-8006-poplatky-za-delsi-studium

Koleje: http://www.kam.czu.cz/cs/

Menza: http://www.kam.czu.cz/cs/