Civilní nouzová připravenost (P1032D020001)

Studijní program: Civilní nouzová připravenost (P1032D020001)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: biomedicína a zdravotnické obory, policejní a vojenské obory

Náplň programu/oboru:
Absolvent doktorského studijního oboru Civilní nouzová připravenost ovládá vědecké metody a metody řešení mimořádných událostí a krizových situací. Je schopen využít svých znalostí o příčinách, způsobech řešení, následcích a prevenci mimořádných událostí a krizových situacích vzniklých v důsledku přírodních, technických, ekonomických či společenských událostí (terorismus), pro formulování a realizaci výzkumných postupů umožňujících prohloubení poznání v oblasti bezpečnostních hroze. Absolvent je schopen posoudit míru nebezpečí chemických látek a směsí, průmyslových škodlivin, bojových chemických látek, biologických a radiologických látek, navrhnout obecná a nezbytná bezpečnostní opatření při styku s nimi a podílet se na řešení mimořádných událostí a krizových situací spojených s jejich únikem. Na základě získaných znalostí je připraven identifikovat hrozby, které jsou spojeny s ohrožením života a zdraví obyvatelstva a poškozením životního prostředí s následným návrhem preventivních opatření. Zvládá metody tvorby a následné uplatnění havarijního a krizového plánování a metody výzkumu rizik a krizových jevů. Má přehled o základních právních normách a předpisech. Je vybaven odpovídajícími znalostmi analýzy získaných informací, schopností kombinatoriky, vyhodnocování a následné aplikace v praxi. Má znalosti o způsobu získávání potřebných informací a je schopen řešit vědecko-výzkumné úkoly a výsledky své práce obhájit. Absolvent je schopen komunikovat s odborníky i veřejností o předmětu svého expertního zájmu a je schopen pracovat v mezinárodním vědeckém týmu.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 11.8.2023

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 23.11.2024, 24.1.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 23. 11. 2024, 24. 1. 2025 https://www.fbmi.cvut.cz/cs/student/casovy-plan

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 17. - 21. 6. 2024, 2. kolo 10. 9. 2024. Informace o bakalářských oborech v cizích jazycích, navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, 2. kolo 9. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Telefon: 224 358 497
Web: http://www.fbmi.cvut.cz
E-mail: veronika.jirotkova@fbmi.cvut.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba studia daného studijního programu zvětšená o jeden rok za každých započatých 6 měsíců 45 400 Kč (Ochrana obyvatelstva 33 300 Kč); podrobnosti https://www.cvut.cz/legislativa-tykajici-se-studia#akreditovane-programy

Koleje: http://www.suz.cvut.cz/

Menza: http://www.suz.cvut.cz/