Air Traffic Control and Management (P1041D040009)

Studijní program: Air Traffic Control and Management (P1041D040009)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: doprava, technické a IT obory

Náplň programu/oboru:
Cílem doktorského studia oboru „Provoz a řízení letecké dopravy“ je, aby student/absolvent získal přehled o všech složitostech letecké dopravy a také, aby se profiloval v rámci svého tématu. Studijní program je orientován tak, aby student měl možnost prohloubit své teoretické vědomosti pro svoji konkrétní vědeckou práci při řešení vědeckovýzkumných úkolů pod vedením školitele. Studenti jsou připravováni na řešení složitých analytických a rozhodovacích procesů v oblasti provozu a řízení letecké dopravy na současné úrovni poznání.

Cizí jazyk: Angličtina

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 13.3.2030

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: Praha 24. 11. 2023 a 2. 2. 2024, Děčín 22. 1. 2024 https://www.fd.cvut.cz/zajemci-o-studium/dny-otevrenych-dveri.html

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. Praha 3. - 28. 6. 2024, Děčín bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní
Telefon: 224 359 503
Web: http://www.fd.cvut.cz
E-mail: vicenova@fd.cvut.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba studia daného studijního programu zvětšená o jeden rok za každých započatých 6 měsíců 45 400 Kč; podrobnosti https://www.cvut.cz/legislativa-tykajici-se-studia#akreditovane-programy

Koleje: http://www.suz.cvut.cz/

Menza: http://www.suz.cvut.cz/