Česko-německá areálová studia (N0231A090025)

Studijní program: Česko-německá areálová studia (N0231A090025)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: jazyky, ostatní humanitní

Náplň programu/oboru:
Absolvent bude na pozadí širokých znalostí politického, sociálního, národnostního, ekonomického a kulturního vývoje středoevropského areálu disponovat systémovými teoretickými a metodologickými filologickými a společenskovědnými znalostmi uplatnitelnými v česko-německém areálu. Cílovou úrovní praktických jazykových a komunikativních dovedností v německém jazyce je úroveň C2 Společného evropského referenčního rámce a zvýšení překladatelské a tlumočnické kompetence, zejména v oblasti veřejné správy.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 31.12.2024

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 24.1.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 24. 1. 2025 https://www.ff.jcu.cz/cz/studium/harmonogram-akademickeho-roku

Obsah přijímaček:
Informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu na stránkách fakulty

Pozn. k přijímačkám: Bc. 10. - 21. 6. 2024, některé programy bez přijímací zkoušky. Navazující magisterské, doktorské a cizojazyčné studium informace na stránkách fakulty

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024. Navazující magisterské, doktorské a cizojazyčné studium informace na stránkách fakulty

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta
Telefon: +420 389 034 804, +420 389 034 811
Web: http://www.ff.jcu.cz/
E-mail: dekanat@ff.jcu.cz

ŠkolnéNahoru

Koleje: http://kam.jcu.cz/cs/ubytovani

Menza: http://kam.jcu.cz/cs/stravovani