Učitelství pro ZUŠ – hra na nástroj a sólový zpěv (N0114A300050)

Vysoké školy>Univerzita Hradec Králové>Pedagogická fakulta>Učitelství pro ZUŠ – hra na nástroj a sólový zpěv

Studijní program: Učitelství pro ZUŠ – hra na nástroj a sólový zpěv (N0114A300050)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: pedagogika

Náplň programu/oboru:
Jako absolvent v rámci didaktiky, metodiky a navazující oborové praxe získáte komplexní kompetence pro výuku vybraných předmětů na základní umělecké škole. Při zpracování závěrečné práce si osvojíte metodické základy vědecké a výzkumné činnosti. Program je strukturován v souladu s požadavky na profil absolventa studia učitelství ZUŠ tak, aby rozvíjel profesní kompetenci nezbytnou pro úspěšný výkon povolání učitele. Po úspěšném ukončení studia budete plně kvalifikovaným učitelem vybraného stupně škol. Získáte teoretickou orientaci v oboru nástrojové nebo vokální interpretace, rozvinuté interpretační dovednosti (podle zvolené specializace), znalosti a praktické odborné a speciální dovednosti z metodiky výuky zvoleného nástroje nebo zpěvu. Najdete uplatnění jako učitel na ZUŠ.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 17.6.2032

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 12. a 27. 1. 2024 https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/prijimaci-zkousky/dny-otevrenych-dveri, https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/studium/harmonogram-akademickeho-roku

Obsah přijímaček:
Požadavky k přijímacímu řízení jsou k dispozici na webových stránkách fakulty: https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/prijimaci-zkousky/studijni-programy.

Pozn. k přijímačkám: Bakalářské studijní programy: talentové zkoušky 29. 4. - 17. 5. 2024, teoretické a praktické zkoušky 20. 5. - 14. 6. 2024, magisterské, navazující magisterské a doktorské studijní programy: 10. 6. - 28. 6. 2024, případné 2. kolo, bude-li vypsáno, 26. 8. - 13. 9. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty: https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/prijimaci-zkousky/studijni-programy.

Pozn. k přihláškám: Bakalářské, magisterské a navazující magisterské studijní programy do 31. 3. 2024, doktorské studijní programy do 30. 4. 2024, případné 2. kolo, bude-li vypsáno, do 2. 8. 2024. Informace o bakalářském, magisterském, navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty: https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/prijimaci-zkousky/studijni-programy.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
Telefon: 493331108, 493331150,493331151,493331149,493331184
Web: https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/pdf
E-mail: pdf.prihlaska@uhk.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 17500 Kč za každých dalších započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti Statut UHK https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/uhk/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-ridici-akty-1/vnitrni-predpisy.

Koleje: https://www.uhk.cz/cs-CZ/UHK/Centralni-pracoviste/Vysokoskolske-koleje#UHK-Article