Grafika a kresba (8206T136)

Studijní program: Výtvarná umění (M8206)

Typ studia: Magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 6

Zaměření: umělecké obory

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 31.12.2024

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 8. 11. 2023 https://avu.cz/stranka/harmonogram-akademickeho-roku

Obsah přijímaček:
První kolo probíhá bez přítomnosti uchazečů a uchazeček; předložená portfolia, motivační dopisy a životopisy jsou posuzovány přijímací komisí, kterou tvoří všichni vedoucí pedagogové a pedagožky ateliérů. Vybraní uchazeči a uchazečky postupují do druhého kola. Nejpozději do konce kalendářního roku obdrží uchazeč/ka emailem pozvánku do 2. kola přijímacího kola. V závěru tohoto dokumentu najdete souhrn termínů přijímacího řízení. 5 Druhé kolo probíhá bez přítomnosti uchazečů a uchazeček; předložené domácí práce jsou posuzovány přijímací komisí. Vybraní uchazeči a uchazečky postupují do třetího kola k praktické talentové zkoušce v prostorách školy. Podrobnosti https://avu.cz/stranka/prijimaci-rizeni-do-magisterskeho-nebo-navazujiciho-magisterskeho-studia

Pozn. k přijímačkám: Mgr. 1. a 2. kolo bez účasti uchazečů dodání prací 11. - 13. 12. 2023 a 8. - 9. 1. 2024, 3. kolo 29. - 31. 1. 2024, informace o magisterském, navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách školy.

Pozn. k přihláškám: Mgr. 30. 11. 2023, informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách školy.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Akademie výtvarných umění v Praze, Akademie výtvarných umění v Praze
Telefon: 220 408 243
Web: www.avu.cz
E-mail: studijni@avu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba studia daného studijního programu zvětšená o jeden rok činí 15 000 Kč za každých dalších započatých šest měsíců studia.