Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie - 2 specializace (N1014A280002)

Vysoké školy>Masarykova univerzita>Fakulta sportovních studií>Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie - 2 specializace

Studijní program: Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie (N1014A280002)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 2

Zaměření: pedagogika , sport, pedagogické a sportovní obory

Náplň programu/oboru:
Specializace Kondiční trénink, Aplikovaná kineziologie. Cílem dvouletého magisterského studia je připravit kvalifikované odborníky na řídicí a poradenskou činnost v oblasti kondičního tréninku (plánování, řízení a periodizace sportovního tréninku, adekvátní výživová doporučení v oblasti sportu, prevence poranění, diagnostika úrovně pohybových schopností a dovedností, identifikace a selekce talentů, plánování a řízení realizace pohybových aktivit běžné populace). Zmíněné činnosti budou kvalifikovanými odborníky realizovány napříč celým věkovým spektrem populace. Posláním dvouletého magisterského studia je připravit v teoretické i praktické rovině absolventy schopné najít uplatnění na trhu práce zejména při tvorbě adekvátních tréninkových (individuální i kolektivní sporty) a výživových programů s dominantním zaměřením na sportující populaci (rekreační, výkonnostní i vrcholový sport). Další oblast uplatnitelnosti absolventů programu Kondiční trenér zahrnuje plánování a realizace řízených pohybových aktivit u běžné populace. Dvouletý magisterský studijní program je předpokladem i pro práci v oblasti kinantropologického výzkumu.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 4.8.2028

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 25. 1. 2024 https://www.fsps.muni.cz/uchazeci/zakladni-informace

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském studiu na stránkách fakulty. https://www.fsps.muni.cz/uchazeci/nmgr-studium/prog-nmgr-971.html

Pozn. k přijímačkám: Bc. PZ z TV 18. - 19. 5. 2024 písemné testy 25. 5. 2024, u sdruženého studia s PDF dle podmínek vybrané kombinace. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu na stránkách fakulty: https://www.fsps.muni.cz/uchazeci

Pozn. k přihláškám: Bc. 29. 2. 2024 Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií
Telefon: 549 49 2015-7
Web: http://www.fsps.muni.cz/uchazeci
E-mail: studijni@fsps.muni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium se neplatí, další poplatky spojené se studiem: https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://www.skm.muni.cz/

Menza: http://www.skm.muni.cz/