Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku (B0313A230008)

Vysoká škola>Univerzita Karlova>Pedagogická fakulta>Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku

Studijní program: Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku (B0313A230008)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: pedagogika , psychologie, humanitní a společenské obory, pedagogické a sportovní obory

Náplň programu/oboru:
Studijní program Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku je zaměřen na osvojení základních odborných znalostí a dovedností v psychologických a vybraných speciálně-pedagogických oborech, které jsou relevantní pro psychologii. Důraz je kladen na základní teoretické disciplíny psychologie (tj. obecná, vývojová, sociální psychologie, psychologie osobnosti, dějiny psychologie) a na metodologii psychologického výzkumu (tj. design výzkumu, metodologická paradigmata, metody sběru a analýzy dat) a dále na aplikované disciplíny (např. pedagogická psychologie, psychologie práce atd.). Studium je primárně orientováno akademicky a předpokládá se tedy pokračování ve studiu navazujících magisterských programů psychologie, případně i příbuzných oborů. Studium ale zároveň nabízí dostatečné znalosti a dovednosti praktického charakteru, které umožňují po absolvování uplatnění na trhu práce, a to zejména na asistentských pozicích ve školách, poradenských a speciálně pedagogických zařízeních, ústavech sociální péče atd. Bakalářské studium neopravňuje k výkonu pozice psychologa; k tomu je třeba absolvovat také navazující magisterský program. Studium náleží k programu Psychologie a je jednooborovým studiem. Odpovídá tedy legislativním požadavkům regulovaných psychologických profesí (např. psycholog ve školství). Studijní program je kompatibilní s požadavky evropského standardu EuroPsy, čímž je usnadněna studentská a absolventská mezinárodní mobilita.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 27.5.2030

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 13. 12. 2023, 30. 1. 2024 https://pedf.cuni.cz/PEDF-1281.html

Obsah přijímaček:
Přijímací zkouška do bakalářského studijního programu Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku je dvoukolová, uchazeči mohou získat celkem max. 200 bodů: v prvním kole uchazeče čeká znalostní test, v němž je možné max. získat 100 bodů, druhé kolo je tvořeno písemnou talentovou zkouškou, do druhého kola postupuje prvních 100 uchazečů dle bodového zisku z 1. kola a všichni uchazeči, kteří dosáhnou stejný počet bodů jako uchazeč, který se umístil na 100. místě; ve druhém kole je možné získat max. 100 bodů. Ověřované znalosti vychází z obsahu publikací uvedených v oddílu Doporučená literatura. Od uchazečů se očekává jejich nastudování a následná aplikace znalostí. V rámci druhého kola se k tomuto seznamu přidávají ještě tři vybrané a pro všechny uchazeče totožné odborné články, které budou oznámeny a zpřístupněny spolu s pozvánkou na řádný termín prvního kola přijímací zkoušky. 1.kolo: Znalostní test Písemný test má 100 otázek s výběrem odpovědí. V prvním kole je možné dosáhnout maximálně 100 bodů. Zkouška ověřuje následující oblasti: a) oborové znalosti: otázky zakládající se na studiu psychologických a speciálně pedagogických publikací. 75 % otázek. b) porozumění cizojazyčnému odbornému textů: znalostní otázky z psychologie v anglickém jazyku. 15 % otázek c) matematické základy: otázky ověřující pochopení matematických operací úrovně střední školy. 10 % otázek 2.kolo: Písemná talentová zkouška Souběžně s pozvánkou k přijímací zkoušce budou uchazečům elektronickou cestou zaslány celkově tři odborné psychologické články: dva v angličtině, jeden v češtině. Tyto články spolu s doporučenou literaturou pro první kolo jsou zdroje pro přijímací test druhého kola. Test se skládá z 50 otázek s výběrem odpovědi, kdy za každou správné zodpovězenou otázku je možné získat 2 body. V druhém kole je možné dosáhnout maximálně 100 bodů. Test se skládá z: a) otázek ověřujících porozumění odborným článkům na základě informací v nich. 60 % otázek b) otázek ověřujících schopnost aplikovat znalosti ověřované v testu prvního kola přijímacího řízení. 40 % otázek. Podrobnosti https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=30561

Pozn. k přijímačkám: Bc. a Mgr. 6. - 18. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Ukázka přijímacích testů: https://pedf.cuni.cz/PEDF-2784.html

Pozn. k přihláškám: Bc. a Mgr. 29. 2. 2024, informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
Telefon: 221 900 261
Web: http://www.pedf.cuni.cz
E-mail: uchazec@pedf.cuni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: poplatek za překročení standardní doby studia zvýšené o 1 rok 24 000 Kč, podrobnosti https://cuni.cz/UK-917.html

Koleje: http://kam.cuni.cz/KAM-2.html

Menza: http://kam.cuni.cz/KAM-4.html