Geografické informační systémy a dálkový průzkum Země v životním prostředí (B0532A330001)

Vysoké školy>Česká zemědělská univerzita v Praze>Fakulta životního prostředí>Geografické informační systémy a dálkový průzkum Země v životním prostředí

Studijní program: Geografické informační systémy a dálkový průzkum Země v životním prostředí (B0532A330001)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: ostatní technické, ostatní přírodovědné

Náplň programu/oboru:
Studijní program poskytuje komplexní vzdělání v oblasti analytického využití geografických informačních systémů (GIS) a dálkového průzkumu Země (DPZ) pro ochranu a tvorbu životního prostředí, se zvláštním zřetelem na vysoce aktuální problematiku vody a sucha v krajině a ochrany biodiverzity v podmínkách globální změny. Absolvent se uplatní ve státních i soukromých institucích zaměřených na životní prostředí, zejména jako analytik prostorových dat či jako referent/nižší řídící pracovník (např. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, CENIA, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství a rezortní organizace, Správy národních parků, krajské a městské úřady apod). V soukromé sféře absolvent nalezne uplatnění na obdobných pozicích, např. ve firmách zabývajících se ekologickým monitoringem a expertízami, rekultivacemi, krajinným plánováním či ve firmách zaměřených přímo na GIS a DPZ. V neposlední řadě může rozšířit řady žádaných expertů a konzultantů pracujících na volné noze. Mimo to je absolvent výborně připraven na pokračování v magisterském oboru.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 23.3.2028

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 8.11.2024, 17.1.2025, 18.1.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 8. 11. 2024, 17. - 18. 1. 2025 https://www.czu.cz/cs/r-7210-o-czu/r-7703-uredni-deska

Obsah přijímaček:
Test studijních předpokladů. Podrobnosti a možnosti prominutí https://www.fzp.czu.cz/cs/r-7098-uchazeci-o-studium

Pozn. k přijímačkám: Bc. 17. - 21. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty www.fzp.czu.cz

Ukázka přijímacích testů: https://www.fzp.czu.cz/cs/r-6896-studium/r-6907-studijni-programy/r-7415-programy-bakalarskeho-studia/r-13413-geograficke-informacni-systemy-a-dalkovy-pruzkum-zeme-v-zivotnim-prostredi

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, prodlouženo do 14. 4. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty www.fzp.czu.cz

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí
Telefon: 224 383 765
Web: http://www.fzp.czu.cz
E-mail: berankovar@fzp.czu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 21 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.czu.cz/cs/r-7213-studium/r-7256-informace-pro-studenty/r-7933-poplatky-za-studium/r-8006-poplatky-za-delsi-studium

Koleje: http://www.kam.czu.cz/cs/

Menza: http://www.kam.czu.cz/cs/