Technologie a management zpracování dřeva (N0722A160001)

Studijní program: Technologie a management zpracování dřeva (N0722A160001)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: Technologie a management zpracování dřeva

Zaměření: ostatní technické, zemědělské obory, ostatní přírodovědné

Náplň programu/oboru:
Magisterský studijní program Technologie a management zpracování dřeva přímo navazuje na bakalářský obor stejného názvu. Program je zaměřen na klasické i moderní technologie zpracování materiálů na bázi dřeva se zohledněním manažerských a ekonomických aspektů v dřevozpracujících firmách a společnostech. Cíleně je navržen pro dřevařské specialisty, management a majitele dřevařských firem orientovaných na technologie zpracování dřeva, vývoj nových materiálů na bázi dřeva, modifikace dřeva, projektování výrobních celků, typologie a trendy v konstrukci stavebně-truhlářských výrobků, dřevěné konstrukce, procesy obrábění a nástroje, techniku a technologie dělení a obrábění dřeva, včetně moderních výrobních systémů Průmyslu 4.0, počítačové modelování a projektování dřevěných konstrukčních prvků. V oblastech řízení je studijní program orientován na management kvality procesů výroby, řízení projektů i výrobních kolektivů s odpovídajícími znalostmi finančního a investičního řízení, informačních technologií řízení dřevařského podniku, jeho managementu a marketingu.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 28.2.2029

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 6.12.2024, 21.1.2025, 28.2.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 6. 12. 2024, 21. 1. a 28. 2. 2025 https://ldf.mendelu.cz/student/harmonogram/

Obsah přijímaček:
Bc. bez přijímací zkoušky, Design nábytku talentová zkouška květen 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. bez přijímací zkoušky, Design nábytku talentová zkouška květen 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, prodlouženo do 12. 4. 2024, 2. kolo vybrané programy 4. 7. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty. http://www.ldf.mendelu.cz/

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta
Telefon: 545 134 006
Web: http://www.ldf.mendelu.cz/
E-mail: studpri@mendelu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek při studiu delším než je standardní doba za každých započatých 6 měsíců studia: 11 500 Kč ve druhém roce, podrobnosti http://mendelu.cz/uredni-deska

Koleje: http://www.skm.mendelu.cz/

Menza: http://www.skm.mendelu.cz/