Nová šance ke studiu mezinárodního obchodu a médií

Nová šance ke studiu mezinárodního obchodu a médií

Metropolitní univerzita Praha otevírá od října 2013 dva nové studijní obory v prezenční formě studia. Jedná se o magisterský obor Mediální studia a bakalářský obor vyučovaný v angličtině International Business. Přihlášky můžete podávat až do konce září 2013.

Studijní obor International Business probíhá kompletně v angličtině a nabízí vzdělání v oblasti mPR článek MUP posluchárna 9 2013ezinárodního obchodu a mezinárodního podnikání. Obor klade důraz na porozumění makroekonomickým a mikroekonomickým otázkám. Studium poskytne vědomosti k přípravě a realizaci mezinárodních obchodních a platebních operací podnikatelských subjektů a specifické znalosti mezinárodního marketingu a managementu. Absolventi oboru budou mít široké uplatnění v praxi jak v České republice, tak i v zahraničí v mezinárodních a nadnárodních společnostech, poradenských a konzultačních firmách, v podnicích se zaměřením na zahraniční obchod, v médiích a institucích státní správy.

Studijní obor Mediální studia nabízí studium současných masových a síťových médií. Hlavním posláním oboru je nabídnout porozumění médiím a jejich roli v soukromém i veřejném životě. Absolventi najdou uplatnění ve vydavatelstvích, televizi, rozhlasových stanicích, internetových portálech, v pozicích tiskových mluvčí a  v oblasti public relations, dále pak i v institucích, které se zabývají zkoumáním médií, jako jsou agentury pro průzkum trhu, veřejného mínění apod.

O Metropolitní univerzitě Praha 

Metropolitní univerzita Praha otevřela své dveře prvním studentům v roce 2001. Od té doby těmito dveřmi prošlo již 6000 absolventů bakalářských, magisterských a doktorských oborů, a to v Praze, Plzni, Liberci či v Hradci Králové.PR článek MUP knihovna 9 2013

Metropolitní univerzita Praha je pulsujícím akademickým a studentským centrem pro studenty z celého světa. O tom všem svědčí neustále narůstající počet partnerských univerzit po celém světě, zahraniční studenti více než 55 národnostní, rozvíjející se program Erasmus, nabídka zahraničních stáží pro absolventy a programy Double Degree, které umožňují studentům studovat rok na partnerské zahraniční univerzitě a získat tak po ukončení studia diplom obou univerzit.

Univerzita v současné době poskytuje vzdělání 6000 studentům. Kromě akademické výuky nabízí svým studentům také četné doprovodné programy v rámci jednotlivých kateder či výzkumných center. Jedná se zejména o mezinárodní konference a kulaté stoly s významnými českými i zahraničními odborníky.

Metropolitní univerzita Praha ve své činnosti nezapomíná ani na svoji společenskou odpovědnost, za kterou byla několikrát oceněna. Již od roku 2003 realizuje sociální program Škola bez bariér pro studenty s pohybovým postižením.PR článek MUP hala 9 2013

Více informací na www.mup.cz

 

18.9.2013
PR článek MUP hala 9 2013
PR článek MUP posluchárna 9 2013
PR článek MUP knihovna 9 2013