Rektorka, která studentům rozumí

PR VŠO rektorka slavnostní slib

Vysoká škola obchodní v Praze má od listopadu 2012 novou rektorku – Prof. Ing. Jaroslavu Durčákovou, CSc. Jejím cílem je posílit pozici VŠO na čele žebříčku nejlepších soukromých vysokých škol. K jejím prioritám patří rozvoj mezinárodní spolupráce školy, akreditace nových oborů, angažmá špičkových pedagogů, propojení s odbornou praxí.

 

Rektorka, která studentům rozumí

Prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. je od listopadu 2012 rektorkou Vysoké školy obchodní v Praze. Většinu svého profesního života spojila s Vysokou školou ekonomickou v Praze, kde v letech 2000 až 2006 byla po dvě volební období rektorkou.
 
Zeptali jsme se jí, proč její volba padla na VŠO a jaké má na novém postu priority.
 
Čím Vás VŠO zaujala?
Především svým dobrým jménem a jedinečností některých svých programů. Škola se těší dobrému jménu, což není málo, a pro svůj další rozvoj má velmi dobrou výchozí pozici. V minulých letech se stala jednou z největších soukromých škol v České republice a známou vysokoškolskou institucí díky dosažené kvalitativní úrovni vzdělávání v oborech zaměřených na cestovní ruch a služby letecké dopravy.
 
Co od své nové funkce očekáváte?
Jak už jsem řekla, je to pro mne především zajímavá výzva. Ta funkce je i není pro mne nová. Nikdy jsem nepracovala ve vrcholové řídící funkci na soukromé vysoké škole. Mým cílem je navázat na silné stránky VŠO, dále je rozvíjet a zasadit se o to, aby tato škola patřila svou kvalitou mezi naše nejlepší soukromé vysoké školy neuniverzitního typu.
 
Na co se zejména soustředíte?
Na inovaci, kvalitu a rozvoj mezinárodní spolupráce školy, který podpoří nově zamýšlené obory. Za prvořadý cíl považuji rozvoj a inovaci curricula. Zasadím se o to, aby škola připravila k akreditaci nové studijní obory, přičemž jsem si plně vědoma toho, že úspěšná akreditace bude záležet především na získání nových vysoce kvalifikovaných pedagogů. A zvažujeme-li anglickou verzi oboru, pak musíme získat nové kontakty s kvalitními školami zejména v Evropě a postupně i mimo Evropu a vytvořit nové možnosti pro mobilitu studentů – jak těch, kteří budou odjíždět na studium do zahraničí, tak těch, kteří budou mít zájem na naší škole studovat. Prohloubení mezinárodní dimenze studia je mojí další prioritou.
 
Nebude Vám chybět přímý kontakt se studenty v rámci přednášek a seminářů?
Kontakt se studenty mi určitě chybět nebude, protože se nehodlám vzdát pedagogické činnosti. V momentě, kdy budeme otevírat nový obor – a doufám, že to bude již v příštím akademickém roce – se chci také aktivně podílet na výuce. Jako své nejcennější zkušenosti hodnotím ty ze svého dlouholetého setkávání se studenty. Považuji za své veliké štěstí, že se vlastně prakticky celý svůj život mohu pohybovat mezi mladými lidmi. Jsem ráda, že i na VŠO si se studenty dobře rozumím. 
 
Jaké podmínky chcete vytvářet pro studenty VŠO?
Už teď mohou studenti nalézt na VŠO vynikající studijní zázemí, možná dokonce jedno z nejlepších. Škola investovala do moderního studijního prostředí a jednoho z nejlepších informačních systémů u nás. Já se hodlám soustředit na akademické aspekty. Studentům chci nabídnout především nové obory i další špičkové pedagogy.
 
Jak VŠO spolupracuje s konkrétními firmami?
Škola má velmi dobře rozvinuté kontakty v této oblasti. V Akademické radě zasedá 11 členů, kteří jsou z profesních organizací či přímo z praxe. To je 44 %. Provázanost s odbornou praxí je základní myšlenkou při tvorbě studijních programů. Usilujeme o větší využití těchto partnerských vztahů také při zpracování závěrečných prací studentů. Studenti sami poukazují na potřebu těsnějších kontaktů se svými budoucími zaměstnavateli. Jsem připravena využít i svých dřívějších zkušeností z českého i zahraničního prostředí vysokých škol v této oblasti.
 
Kdy by měl uchazeč o vysokoškolské studium dát přednost soukromé škole před veřejnou a naopak?
Podle mého názoru by uchazeč o vysokoškolské studium měl dát přednost takové škole, která je v oboru, který chce studovat, známá především svojí kvalitou, kvalitními pedagogy, dobrým akademickým zázemím a samozřejmě také úspěšnými absolventy. Takové obory může najít jak na veřejných vysokých školách, tak na soukromých.
 
Informace o VŚO naleznete na http://www.vso.cz/

 

 

1.5.2013
PR VŠO rektorka prof. Durčáková