Dny otevřených dveří veřejných vysokých škol

Dveře

Chystáte se přihlásit na vysokou školu? Rozhodně doporučujeme získat o ní co nejvíce informací. Výbornou možností je využít Dnů otevřených dveří, kde si můžete nejen prohlédnout prostory, ale především komunikovat přímo s pedagogy příslušné fakulty, kteří Vám budou osobně k dispozici. Uchazeči o studium budou seznámeni s nabídkou studijních oborů, jejich charakteristikou a studijním plánem pro akademický rok 2010/11. S sebou domů si odnesete informační brožuru nebo informační leták.

Abyste si mohli udělat co největší představu o vybrané fakultě, přiložili jsme navíc i internetové stránky každé z nich. Najdete zde veškeré potřebné podrobnosti – podmínky pro přijetí ke studiu, jak podat přihlášku, informace o přijímacím řízení apod.

Aktualizace k jednotlivým vysokým školám pravidelně provádíme v adresáři VŠ, který najdete na portále www.VysokeSkoly.com. Doporučujeme Vám uvedené stránky denně sledovat – dozvíte se mnoho podnětných, praktických a důležitých informací.

Věříme, že Vám nabízené informace budou ku prospěchu.

Univerzita Karlova v Praze

   
Katolická teologická fakulta http://www.ktf.cuni.cz 21.1.2010
Evangelická teologická fakulta http://www.etf.cuni.cz 18.1.2010
1. lékařská fakulta http://www.lf1.cuni.cz 9.1.2010
2. lékařská fakulta http://www.lf2.cuni.cz 23.1.2010
3. lékařská fakulta http://www.lf3.cuni.cz 15.1.2010
Lékařská fakulta v Plzni http://www.lfp.cuni.cz 20.1.2010
Lékařská fakulta v Hradci Králové http://www.lfhk.cuni.cz 16.1.2010
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové http://www.faf.cuni.cz 25.1.2010
Filozofická fakulta http://www.ff.cuni.cz 9.1.2010
Přírodovědecká fakulta http://www.natur.cuni.cz 22.1.2010
Fakulta sociiálních věd http://www.fsv.cuni.cz 11.1.,14.1.,21+29.1.
Fakulta humanitních studií http://www.fhs.cuni.cz 20.1.2010
ČZU v Praze    
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů www.af.czu.cz  29. a 30.1.2010 
Provozně ekonomická fakulta www.pef.czu.cz  29. a 30.1.2010
Technická fakulta www.tf.czu.cz  29. a 30.1.2010 
Fakulta lesnická a dřevařská www.fld.czu.cz  29. a 30.1.2010 
Fakulta životního prostředí www.fzp.czu.cz  29. a 30.1.2010 
Institut tropů a subtropů www.czu.cz  29. a 30.1.2010 
Institut vzdělání a poradenství www.ivp.czu.cz  29.1.2010 
ČVUT v Praze    
Fakulta stavební http://web.fsv.cvut.cz   22.1.2010
Fakulta strojní www3.fs.cvut.cz  3.2. a 4.2.
Fakulta elektrotechnická www.fel.cvut.cz 26.1.2010
Fakulta jaderná a fyzikálně inzenýrská www.fjfi.cvut.cz  26.1.2010
Fakulta dopravní www.fd.cvut.cz 22.1.,10.2.
Fakulta biomedicínského inženýrství www.fbmi.cvut.cz 5.2.2010
JU v Českých Budějovicích    
Ekonomická fakulta www.ef.jcu.cz 22.1.2010
Fakulta rybářství a ochrany vod www.frof.jcu.cz 22.1.2010
Filozofická fakulta www.ff.jcu.cz 22.1.2010
Pedagogická fakulta www.pf.jcu.cz 22.1.2010
Přírodovědecká fakulta www.prf.jcu.cz 22.10.2010
Teologická fakulta www.tf.jcu.cz 22.1.2010
Zemědělská fakulta www.zf.jcu.cz 22.1.2010
Zdravotně sociální fakulta www.zsf.jcu.cz 22.1.2010
MU v Brně    
Ekonomicko - správní fakulta www.econ.muni.cz 7. a 14.1.
Fakulta informatiky www.fi.muni.cz 19. a 27.1., 4.2.
Fakulta sociálních studií www.fss.muni.cz 22.1.2010
Fakulta sportovních studií www.fsps.muni.cz 26.1.2010
Filosofická fakulta www.phil.muni.cz 22.1.2010
Lékařská fakulta www.med.muni.cz 16.1.2010
Pedagogická fakulta www.ped.muni.cz 9.1.2010
Právnická fakulta www.law.muni.cz 11.1.2010
Přírodovědecká fakulta www.sci.muni.cz 23. a 26.1.
MZLU v Brně    
Agronomická fakulta www.mendelu.cz/af 8. a 22.1., 5.2.
Lesnická a dřevařská fakulta www.mendelu.cz/ldf 29.1.2010
Provozně ekonomická fakulta www.pef.mendelu.cz 8. a 22.1.,12.2.
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií www.frms.mendelu.cz 18.12. , 15. a 22.1.
Zahradnická fakulta www.zf.mendelu.cz 9.12. a 3.2.
Institut celoživotního vzdělání www.icv.mendelu.cz 10.12. a 21.1.
Ostravská univerzita    
Filosofická fakulta http://ff.osu.cz 8. a 9.1.2010
Fakulta sociálních studií http://fss.osu.cz 8. a 9.1.2010
Fakulta umění http://fu.osu.cz 6.1.2010
Fakulta zdravotních studií http://fzf.osu.cz 8. a 9.1.2010
Pedagogická fakulta http://pdf.osu.cz 8. a 9.1.2010
Přírodovědecká fakulta http://prf.osu.cz 8. a 9.1.2010
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně     
Fakulta humanitních studií http://www.fhs.utb.cz 11.12.2009
Vysoké učení technické v Brně    
Fakulta podnikatelská http://www.fbm.vutbr.cz 11.12., 21.1.
Univerzita Hradec Králové    
Filozofická fakulta http://www.uhk.cz/ff 8.1., 22.1.
Ostravská univerzita v Ostravě    
Fakulta zdravotnických studií http://fzs.osu.cz/ 8.1.2010
Univerzita Pardubice    
Fakulta zdravotnických studií http://www.upce.cz/fzs/index.html 14.1.2010
Fakulta chemicko-technologická http://www.upce.cz/fcht/index.html 12.1.2010
Dopravní fakulta Jana Pernera http://www.upce.cz/dfjp/index.html 14.1.2010
Fakulta elektrotechniky a informatiky http://www.upce.cz/fei/index.html 15.1.2010
Fakulta filozofická http://www.upce.cz/ff/index.html 21.1.2010
Fakulta ekonomicko-správní http://www.upce.cz/fes/index.html 22.1.2010

4.12.2009