Vysoká škola: na kolik může přijít?

Zatímco na veřejných vysokých školách se v Česku studuje "zadarmo," školy soukromé si musejí zájemci o vzdělání draze zaplatit. Na kolik přijde studium na soukromé škole? A je ta veřejná opravdu zdarma?

O tom, že student na VŠ musí počítat s nemalými náklady, jste si mohli přečíst ve starším článku. Náklady na bydlení, a stravu ale platí každý, a i učební pomůcky jsou potřebné na soukromé škole stejně jako na veřejné. Co tedy musí studenti zaplatit přímo za to, že studují?

Bez rozdílu školy musejí počítat s poplatkem za přijímací řízení, a také s návaznými náklady při zápisu: karty do knihovny, přehledy přihlášek, vstupní soustředění a podobně.

Státní školy: za studium ti zaplatíme

Relativně "nejlépe" na tom mohou být studenti státních škol - Univerzity obrany a Policejní akademie. Pokud jsou v době studia ve služebním poměru k ozbrojeným složkám, mohou mít náklady v době studia kryté z jejich prostředků. Za to ovšem mají povinnost určitý počet let po dokončení studií setrvat ve služebním poměru.

Veřejné školy: plať, ale málo

Na veřejných školách mají studenti jen málo nákladů, jimiž si hradí přímo studium. Na některých školách musejí počítat se zaplacením poplatku za kartu ISIC, která slouží jako průkaz studenta, některé školy (např. některé fakulty Univerzity Palackého v Olomouci či Univerzity Hradec Králové) vybírají zápisné ve výši několika set korun (200 - 500 Kč).

S dalšími poplatky musejí studenti počítat, pokud chtějí po magisterském studiu k titulu Mgr. získat tzv. malý doktorát (např. PhDr., RNDr.). Rigorózní řízení totiž není součástí studia, a proto ze něj školy vybírají poplatek v rádu několika tisíc Kč.

Výrazně se může studium prodražit, pokud jsou studujícímu vyměřeny poplatky za studium. Tzv. poplatek za další studium musí platit ti, kteří po dokončení jednoho programu studují další, který na něj nenavazuje: jeho výše se liší podle oboru, jde o několik tisíc ročně. Pokud student svoje školní léta přetahuje o více než rok, platí každý měsíc několikatisícový poplatek za další studium: vyměřená částka se může blížit až k 10 000 Kč (např. budoucí zubaři na Univerzitě Palackého v Olomouci platí 8800 Kč).

Soukromé školy: vzdělání za všechny peníze

Poplatky za studium na soukromých vysokých školách se hodně různí, jejich přehled nabízí následující tabulka. Nejdražší jsou zahraniční či mezinárodní vysoké školy, nejméně zaplatí zájemci o studium na některých mimopražských školách (VŠ v Plzni, zaměřené na zdravotnické obory, či ostravské Vysoká škola podnikání).

Ceny se mohou lišit, pokud student nerespektuje základní počet splátek (obvykle 1 až 2 za rok), na některých školách se připlácí i za závěrečné zkoušky či promoce.

Vysoká škola školné Akademie Sting rok 36 000 Kč
Evropský polytechnický institut Kunovice měsíc 3 000 Kč prezenční
Literární akademie Josefa Škvoreckého rok 54 500 Kč
Mezinárodní pražská univerzita semestr 54 000 - 70 500 Kč prezenční*
Palestra vysoká škola tělesné výchovy a sportu rok 58 000 Kč
Pražská vysoká škola psychosociálních studií rok 59 000 Kč
Rašínova vysoká škola rok 42 000 Kč
Soukromá vysoká škola ekonomických studií semestr 26 000 Kč
Škoda Auto vysoká škola semestr 16 000 Kč
University of New York in Prague rok 100 000 - 150 000 Kč*
Vysoká škola finanční a správní semestr 23 000 - 25 500 Kč prezenční* 21 500 - 24 000 Kč kombinované*
Vysoká škola hotelová rok 65 000 Kč prezenční 40 000 Kč kombinované
Vysoká škola Jana Ámose Komenského semestr 22 000 - 26 000 Kč*
Vysoká škola Karlovy Vary semestr 20 000 Kč prezenční 15 000 Kč kombinované
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů rok 70 000 Kč prezenční 64 800 Kč
kombinované Vysoká škola Newton College semestr 31 500 - 34 000 Kč prezenční* 29 000 - 31 500 Kč kombinované*
Vysoká škola Obchodní v Praze semestr 22 500 Kč
Vysoká škola podnikání rok 29 900 Kč prezenční 21 900 - 29 900 Kč kombinované**
Vysoká škola politických a společenských věd rok 40 000 Kč prezenční 35 000 Kč kombinované
Vysoká škola regionálního rozvoje rok 30 000 - 48 000 Kč***
Vysoká škola v Plzni rok 29 000 Kč
Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů rok 55 000 Kč prezenční 48 000 Kč dálkové
* poplatky se liší dle studovaného oboru
** poplatky se liší dle místa konání konzultací
*** poplatky se liší dle ročníku studia

Soukromá? Vydělejte si!

Ačkoli soukromé školy nabízejí oproti veřejným některé výhody - individuálnější přístup, mnohdy menší anonymita a větší vstřícnost, někdy též zázemí mezinárodní akreditace -, finanční výhoda veřejné školy není zanedbatelná. Zájemci o studium na soukromé škole ale nemusejí házet flintu do žita, ani pokud jim školné nezaplatí rodiče: mohou využít půjček na studium (viz starší článek), a na jejich splacení si mohou vydělat například na letních pobytech Work and Travel.

Karolína Kučerová (30. 09. 2005)

4.10.2005