Jméno:
Příjmení:
Telefon:
E-mail:

VERBÁLNÍ ODDÍL

A. Doplnění prázdného místa

V každé z následujících vět jsou jedno nebo dvě prázdná místa, která značí, že ve větě bylo něco vynecháno. Za každou větou najdete pět možností – slov nebo dvojic slov, která se nejlépe hodí do příslušné věty jako celku.

1.Podle oficiálního vyšetřování 19 mužů spojených s __________ islámskou organizací al-Kájda uneslo 4 letadla letící na komerčních _________ společnosti American Airlines a United Airlines.
 
militantní - linkácharabskou – draháchneamerickou - cestáchútočnou – letechmírotvornou – linkách
 
2.Zvláště u daně z příjmů se objevuje termín rovná daň, který označuje nejen systém ____________ daní, ale především také systém odstraňující všechny výjimky a ________ při stanovování konečných odvodů.
 
českých – privilegiaprogresivních - výhodylineárních – úlevyspravedlivých – pravidlaprogresivních - úlevy
 
3.O nákladech řízení rozhodl soud dle § 146 odst. 1 písm. c), s přihlédnutím k odst. 2 o.s.ř. tak, že žádný z _________ nemá právo na náhradu nákladu řízení, neboť došlo k zastavení řízení bez procesního __________ žalovaného a žalovanému náklady řízení nevznikly.
 
účastníků – zaviněnípoškozených - obviněníadvokátů - přičiněníúčastníků - obviněníobžalovaných – zavinění
 
4.Tento thriller je jeho prvotinou, která se ihned po vydání ____________ s více než příznivým ohlasem jak mezi ________________, tak i mezi odbornou veřejností.
 
setkala – kritikyutkala – fanouškyuvítala – čtenářikonfrontovala – fanouškysetkala – čtenáři
 
5.Kniha obsahuje rekordní počet 327 komentovaných vyprávění – vedle strašidelných, komických a neuvěřitelných pověstí a fám z mnoha oblastí ______________ života, známých z prvních dvou dílů Černé sanitky, v knize naleznete i zcela nové kapitoly věnované vyprávěním o lidském zdraví a historkám z vojenské ____________ služby.
 
všedního – prezenčníprůměrného - legendárníkaždodenního – povinnékaždodenního – základníprůměrného – prezenční
 
6.__________ , že byl špatným otce, nikdy _____________ na narozeniny svých dětí.
 
Právě proto – nezapomnělNavzdory tomu – si nevzpomnělNavzdory tomu – nepřišelNavzdory tomu – nezapomnělPrávě proto – nezmeškal
 
7.Dlužník však může proti novému _____________ použít k započtení ________________, kterou měl vůči původnímu věřiteli, jen a pouze za uvedených podmínek.
 
dlužníkovi - svou vzájemnou pohledávkudlužníkovi – svůj vzájemný dluhvěřiteli - svou vzájemnou pohledávkuručiteli – svou vzájemnou pohledávkuvěřiteli – svůj vzájemný dluh
 

B. Vyber správnou dvojici

Každá z následujících úloh se skládá ze dvojice slov nebo slovních spojení, za kterými následuje pět možností – pět slov nebo slovních spojení. Z těchto možností vyberte dvojici slov, mezi nimiž je význam vztahu nejpodobnější významu vztahu mezi dvojicí slov v zadání (pořadí slov ve dvojicích je důležité).

1.KUKUŘICE : BOURBON
 
mléko : čajchmel : pivomléko : chlébuhlí : důlvoda : řeka
 
2.VOLEJBAL : ODBÍJENÁ
 
míč : pukstatický : pohyblivýfotbal : hřištěbarometr : počasíefektivita : účinnost
 
3.RÝŽE : ČOČKA
 
dřevo : plastkukuřice : ovocepatro : výtahzelenina : mrkevkrumpáč : násada
 
4.KOVÁŘ : KLADIVO
 
hrobník : lopataras : peszametač : uliceprávník : zákonsoudce : talár
 
5.PES : VĚRNÝ
 
liška : hloupáúhoř : suchýkočka : pomaláhad : lstivýkrtek : pomalý
 
6.TLAK : PASCAL
 
bar : tlakhmotnost : pintasíla : newtonplocha : palecdálka : metr
 
7.CHRONOMETR : ČAS
 
barometr : počasíanemometr : vítrstopky : běhpotenciometr : hlasitosthydrometeor : vlhkost
 

C. Zodpovězte na otázky, které souvisejí s textem

Za souvislým textem následují úlohy sestavené na základě jeho obsahu. Přečtěte si text a pak vyberte nejvhodnější odpověď na danou otázku. Všechny úlohy řešte pouze na základě toho, co se v textu píše nebo co z textu vyplývá.

 

Anglický spisovatel Terry Pratchett, celým jménem Terence David John Pratchett (* 28. dubna 1948), je anglický autor fantasy, známý především svou sérií knih Úžasná Zeměplocha. Do češtiny jeho dílo překládá Jan Kantůrek.

Pratchett se narodil v Beaconsfieldu v anglickém hrabství Bucks Davidovi a Eileen Pratchettovým. Své vzdělání připisuje High Wycombe Technical High School a Beaconsfieldské veřejné knihovně.

Prvním vydaným dílem byla krátká povídka The Hades Business (Kšeft v Hádesu), uveřejněná v jeho školním časopise když mu bylo 13 a poté, v roce 1963, znovu v časopise Science Fantasy, za což obdržel 14 liber. Druhá uveřejněná práce se jmenovala Night Dweller (Noční tvor) a objevila se v 156. čísle časopisu New Worlds v listopadu 1965.

Po odchodu ze školy v roce 1965 získal práci v místních novinách Bucks Free Press a později působil v několika dalších regionálních novinách v jihozápadní Anglii včetně Western Daily Press a Bath Chronicle.

V tomto novinářském období byl vyslán udělat interview s Petrem Bander van Durenem, jedním z ředitelů malého vydavatelství, kde právě vycházela nová kniha. V průběhu rozhovoru se zmínil, že sám napsal knihu The Carpet People (česky Kobercové). Ta byla nakonec vydána v roce 1971 a slavnostně představena v oddělení koberců obchodního domu Heal''s na Tottenham Court Road v Londýně.

V roce 1980 se Pratchett stal tiskovým mluvčím elektrárenské společnosti Central Electricity Generating Board, kde v jeho působnosti bylo několik jaderných elektráren. Později vtipkoval o tom, že předvedl svůj smysl pro dokonalé načasování, protože změna zaměstnání následovala brzy po jaderné katastrofě v Three Mile Island v Pennsylvanii v USA.

Práci pro CEGB opustil v roce 1987, kdy začal vydělávat víc peněz příležitostným psaním. To mu umožnilo zvýšit tempo a v současné době většinou napíše dvě knihy ročně.

Od roku 1998 je držitelem řádu za zásluhy o Britské království za službu literatuře. Se sobě vlastní ironií to komentoval prohlášením ve smyslu „mám podezření, že ''službu literatuře'' prokážu, když se zdržím dalších pokusů nějakou napsat“. V roce 1999 mu byl udělen čestný doktorát literatury na universitě ve Warwicku.

Jeho dcera Rhianna Pratchettová (narozena 1976) je autorkou fantasy a novinářkou.

Jako svoje záliby Pratchett uvádí „psaní, procházení, počítače, život“. Dobře je znám také díky své zvláštní zálibě v pokrývkách hlavy, což je vidět na zadních stranách obálek originálních vydání většiny jeho knih.

Ke konci roku 2007 bylo Pratchettovi diagnostikováno onemocnění Alzheimerovou chorobou.

(www.wikipedie.cz)

1.Celkově je hlavním záměrem textu:
 
Seznámit čtenáře s životem autora Stopařova průvodce po Galaxii.Přiblížit čtenářům knihy T. Pratchetta.Přiblížit čtenáři koníčky slavného spisovatele.Seznámit čtenáře stručně s životem a dílem Terryho Pratchetta.Přiblížit čtenáři svět na Zeměploše.
 
2.Které z následujících tvrzení vyplývá z textu?
 
Jan Kantůrek a Terry Pratchett se nikdy nesetkali.Terry Pratchett je otcem dvou dcer.Práce v žurnalistice přinesla Terrymu Pratchetovi několik významných ocenění.Terry Pratchett se narodil po 2. světové válce.Žádná z odpovědí není správná.
 
3.Které z následujících tvrzení vyplývá z textu?
 
Terry Pratchet je již po smrti.Terry Pratchet napsal od roku 2000 do roku 2006 14 knih.Terry Pratchet vystřídal několik zaměstnání.Terry Pratchet patří mezi celebrity upozorňující na hrozbu globálního oteplování.e) Žádná z odpovědí není správná.
 
4.Které z následujících tvrzení o Terry Pratchettovi vyplývá z textu?
 
Za první uveřejnění své povídky obdržel 14 liber.Způsobil jadernou katastrofu.Neváží si uznání, kterého se mu dostává.Je několikrát rozvedený.Žádná z odpovědí není správná.
 

D. Zodpovězte na otázky, které souvisejí s textem

Za souvislým textem následují úlohy sestavené na základě jeho obsahu. Přečtěte si text a pak vyberte nejvhodnější odpověď na danou otázku. Všechny úlohy řešte pouze na základě toho, co se v textu píše nebo co z textu vyplývá.

 

Historie společnosti Škoda začíná v roce 1895, kdy se dva cyklisté, mechanik Václav Laurin a knihkupec Václav Klement, rozhodli založit malou firmu na výrobu jízdních kol (poté, co je neuspokojila reakce německé firmy na jejich reklamaci vadného bicyklu). V roce 1899 začíná firma Laurin & Klement vyrábět i motocykly, se kterými se účastní i soutěží.

V roce 1905 se začíná vyrábět první model automobilu: Voiturette A; okamžitě se stává prodejním trhákem. Komerční úspěch působí, že se v roce 1907 automobilka mění na akciovou společnost. Za první světové války je firma součástí válečné výroby.

Po válce se společnost nadále rozvíjí, kromě osobních vozidel vyrábí i nákladní, ale také např. letecké motory. S cílem podporovat další rozvoj (a překonat problémy následující rozsáhlý požár roku 1924) společnost hledá silného partnera. V roce 1925 pak dochází ke spojení se strojírenskou firmou Škoda. To znamená konec značky Laurin & Klement, postupně se přechází na jméno a znak Škoda.

I Škodu postihla velká hospodářská krize (v průběhu které došlo ke změně názvu na Akciová společnost pro automobilový průmysl – ASAP), po které však pokračovala úspěšná éra, kterou přerušila až německá okupace za druhé světové války, za které je firma částí koncernu Hermann-Göring-Werke a vyrábí se zde zbraňové součásti a terénní vozidla. Výroba nákladních vozidel respektive nákladních automobilů a autobusů pod značkou Škoda ale pokračovala i po skončení 2. světové války. Tato výroba však byla z původního koncernu Škoda oddělena respektive direktivně převedena (v rámci velké reorganizace celého odvětví automobilového průmyslu) do jiných samostatných firem sídlících v Jablonci na Nisou a Mnichově Hradišti, nákladní vozidla byla později velmi známá pod svojí původní mateřskou značkou LIAZ (nyní opět tato značka patří do firemní skupiny koncernu Volkswagen). Výroba autobusů značky Škoda (a také značky Praga) byla ukončena tak, aby se jediným monopolním výrobcem autobusů v tehdejším Československu stal podnik Karosa sídlící ve Vysokém Mýtě.

Po druhé světové válce je automobilka oddělena od plzeňské části firmy Škoda a přeměněna na tzv. AZNP Mladá Boleslav („Automobilové závody, národní podnik“), přičemž je monopolním výrobcem osobních aut v tehdejším Československu. Kvůli omezeným možnostem styku se zahraničím je postupně patrné zaostávání v moderních technologiích. Automobily Škoda nejsou na západních trzích konkurenceschopné a významně se prodávají pouze ve východním bloku.

Po roce 1989 bylo rozhodnuto o vstupu silného zahraničního partnera, v roce 1990 se jím stala velká německá automobilka Volkswagen. Spojení se uskutečnilo 16. dubna 1991, čímž se Škoda stala čtvrtou značkou koncernu. Škoda byla opět přejmenována, tentokrát na Škoda, automobilová akciová společnost.

Technologický skluz se firmě podařilo brzy dohnat a dnes, pod značkou Škoda Auto, se automobily Škoda úspěšně prodávají na trzích celého světa. Automobilka provozuje vlastní vysokou školu a odborná učiliště. Automobily Škoda se účastní automobilových soutěží rallye (se závodním speciálem Fabia WRC, který je volně odvozený od sériové sportovní verze označované jako RS).

1.Určete, které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu?
 
Firma Laurin & Klement se stala akciovou společností díky enormnímu zájmu investorů po úspěchu prvního automobilu.Firma škoda koupila Laurin & Klementa, protože očekávala velkou prosperitu firmy do budoucna.Karosa koupila právo na výrobu autobusů, neboť chtěla být jediným výrobcem v Československu.Auta byla po 2. světové válce zaostalá kvůli slabým zahraničním kontaktům.Nákladní vozy nebo zbraňové součástky byly vyráběny jen během války.
 
2.Automobily Škoda se účastní automobilových soutěží rallye
 
s modelem Škoda Fabias modelem Škoda Octaviase závodním speciálem Fabia WRCse závodním speciálem RSŽádná z možností není správná
 
3.Určete, které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu?
 
Škoda auto ve své VŠ vychovává pracovníky výhradě pro svoje vlastní potřeby.Vůz Fabia byl původně navrhnut jako sportovní model.Karosa vyráběla pouze autobusy.Václav Laurin a Václav Klement vyráběli nejeden typ dopravního prostředku.Škoda je nyní nejslabším článkem automobilky Volkswagen.
 
4.Jak ovlivnila podle textu Škodu 2. světové válka pro její další působení?
 
Název byl změněn na ASAP.Oddělila se plzeňská část Škody.Firma přestala vyrábět osobní automobily.Začala se orientovat na výrobu zbraňových součástí.Kvůli orientaci na válečnou techniku došlo k technickému úpadku.
 
5.Který z následujících dopravních prostředků vyráběla Škoda?
 
motocyklyjízdní kolaautobusyterénní vozidlazbraňové součástky
 
6.Jaké bylo původní povolání Václava Klementa?
 
knihovníkzávodníkmechanikliterární kritikŽádná z možností není správná.
 

E. Zodpovězte na otázky, které souvisejí s textem

Za souvislým textem následují úlohy sestavené na základě jeho obsahu. Přečtěte si text a pak vyberte nejvhodnější odpověď na danou otázku. Všechny úlohy řešte pouze na základě toho, co se v textu píše nebo co z textu vyplývá.

 

Mario Puzo (15. října 1920 – 2. července 1999)

Americký spisovatel Mario Puzo, který bývá literárními kritiky označován jako dědic generace naturalistů, se narodil 15. 10. 1920 v Hell‘s Kitchen v západní části New York City jako syn italských přistěhovalců. Když Spojené státy vstoupily do druhé světové války, narukoval. Po návratu z války studoval na Kolumbijské univerzitě sociologii. Po mnoha letech v diplomatických službách se začal věnovat psaní. Jeho první dva romány Temná aréna (popisuje situaci v poválečném Německu) a Šťastný poutník byly přijaty kritikou vlídně, ale autor jimi peníze ani slávu nezískal. V roce 1969, po dokončení románu Kmotr, se však stal doslova přes noc velmi uznávaným autorem. Na úspěch Kmotra navázal Puzo dalšími „mafiánskými“ romány – např. Sicilián, Omerta, Poslední kmotr, nebo románem popisujícím atentát na amerického prezidenta J. F. Kennedyho – „K“ znamená Kennedy. Jeho posledním románem byla Rodina, kterou ovšem nedokončil, neboť roku 1999 zemřel. Román Rodina později dokončila Carol Ginová, avšak tato kniha výraznějšího úspěchu nedosáhla. Puzo byl rovněž autorem filmových scénářů podle vlastních předloh, avšak spolupracoval i na tvorbě scénáře známého Supermana I i II.

Zemřel 2. července 1999 v New Yorku.

1.Které z následujících tvrzení o Carol Ginová vyplývá z textu?
 
Nikdy nedosáhla žádného literárního úspěchu.Byla blízkou spolupracovnicí Maria Puza.Byla spoluautorkou románu Rodina.Podílela se na filmovém zpracování románu Kmotr.Žádná z odpovědí není správná.
 
2.Celkově je hlavním záměrem textu:
 
Seznámit čtenáře s reálnou tváří americko-italské mafie.Seznámit čtenáře s nejvěhlasnějším dílem Maria Puza.Představit světovou literaturu.Představit čtenářům autora Mario Puza.Připomenout výročí úmrtí Maria Puza.
 
3.Které z následujících tvrzení vyplývá z textu?
 
Své osobní zkušenosti s mafií zúročil především v románu Kmotr.Mario Puzo pracoval v diplomatických službách USA, přičemž působil především v Itálii.Mario Puzo pracoval svého času jako velvyslanec.Román Temná aréna přinesl svému autorovi řadu literárních ocenění.Žádná z odpovědí není správná.
 
4.Které z následujících tvrzení vyplývá z textu?
 
Mario Puzo byl otcem Carol Ginové.Mario Puzo se osobně setkal s hlavními představiteli sicilské mafie.Oblíbenou komiksovou postavou Maria Puza byl Superman.Mario Puzo byl uznávaným autorem.Žádná z odpovědí není správná
 

F. Vyber nejbližší slovo k opačnému významu

Každá z následujících úloh obsahuje slovo nebo slovní spojení, ze kterým je uvedeno pět možností. K danému slovu vyberte to, které se nejvíce blíží k opačnému významu. Pozor, v úlohách jde často o odlišení velmi jemných rozdílů.

1.ZTRÁTA
 
výplataprofitfakturaodměnavklad
 
2.VOLNÉ
 
zdaněnéodcizenézpoplatněnéobsazenéspoutané
 
3.JEDNODUCHÉ
 
těžkéslepenésložitéposkládanémoudré
 
4.ÚPADEK
 
vzrůstpokrokzhodnocenírůstnapřímení
 
5.KOUPIT
 
zcizitzpeněžitdarovatzastavitprodat
 
6.LACINÝ
 
drahýhodnotnývzácnýnedostatkovýbezcenný
 
7.OTEVŘENÝ
 
víkendovýpřivřenýprotivnýnelaskavýzavřený
 

G. Zodpovězte na otázky, které souvisejí s textem

Každá úloha nebo skupina úloh je založena na textu nebo souboru podmínek. Před vlastním řešením si přečtěte pečlivě zadání. Rozlišujte, které podmínky se týkají celé série úloh a které podmínky jsou pro jednu jedinou úlohu. Jsou-li úlohy založené na textu, vycházejte pouze z informací, které jsou v textu obsažené, nikoli z vašich znalostí, zkušeností a obecně platných zákonitostí. U některých bude užitečné, když si pomůžete hrubým náčrtkem. Ke každé otázce vyberte tu nejlepší z nabízených odpovědí. Pouze jedna odpověď je správná.

1.Starověké římské malířství patří mezi významné doklady umělecké vyspělosti římské civilizace. Spolu se sochami a reliéfními prvky zdobila výmalba interiéry a exteriéry mnoha římských soukromých, veřejných, náboženských či funerálních staveb. Významné byly triumfální nástěnné malby oslavující vítězství římských zbraní. Malířství však našlo uplatnění i ve sféře privátních portrétů, obvykle malovaných na dřevo. Stejně jako v Řecku nebylo ani v Římě malířství – na rozdíl od sochařství – považováno za opravdové umění.

(http://cs.wikipedia.org/wiki/Starověké_římské_malířství)

Které/á z následujících tvrzení vyplývá/jí z uvedeného textu?

 • I. Sochařství bylo v Římě považováno za opravdové umění.
 • II. Řecké malířství se soustředilo především na náboženské motivy.
 • III. Římská civilizace byla vyspělá.
 
jen tvrzení IIjen tvrzení IIIjen tvrzení I a IIjen tvrzení I a IIIŽádná z možností není správná
 
2.Velice důležitou oblastí, kde vládnou barvy jsou vzájemné protiklady - kontrasty. Při přípravě interiéru je možné barevný návrh řešit dvěma cestami – buď jít systémem tón v tónu a nebo střídáním kontrastních barev. Navíc zvolenou silou kontrastu můžete ovlivňovat konečný barevný efekt. Ve většině případů je ale lepší volit spíš jemnější kontrast použitých barev, které jsou různě tlumené a lomené. Kontrasty výrazných barev se v interiéru nejlépe uplatňují na menších plochách v podobě detailů.

(http://utulne.centrum.cz/rady-a-navody/2008/3/17/galerie/co-dokazou-barvy-v-byte-podivejte-se/prvky/131871-barevny-prostor-prvni-varianta/)

Které z následujících tvrzení vyplývá z textu?

 
Interiér řešený systémem tón v tónu postrádá dynamiku.Kontrast je vytvářen střídáním dvou různých barev.Síla kontrastu je může určovat celkový dojem z interiéru.Příliš silný kontrast může působit rušivě.Při barevném řešení exteriéru se používají jiná pravidla než pří řešení interiéru.
 
3.Vozy metra jsou poháněny elektřinou, i když v počátcích byly prováděny pokusy i s pneumatickým, parním či animálním pohonem. Na rozdíl od tramvají se však u metra obvykle nepoužívá k odběru elektrické energie vrchní sběrač, ale elektrický proud je odebírán z boční napájecí kolejnice. Výhodou tohoto systému je možnost snížení výšky tunelu, ve kterém by jinak muselo být ještě v bezpečné výšce nad vozy soupravy umístěno trolejové vedení, zvýšení odolnosti proti poruchám a delší životnost napájecí kolejnice proti troleji. Nevýhodou naopak je, že tato kolejnice, která je trvale pod napětím, představuje nebezpečí pro lidi, kteří by se dostali do kolejiště, proto musí být i úseky metra vedené po povrchu odděleny od okolí zábranami znemožňujícími vstup do kolejiště.

(http://cs.wikipedia.org/wiki/Metro)

Které z následujících tvrzení vyplývá z textu?

 
Metro představuje nejekologičtější způsob veřejné dopravy.Metro nikdy nepoužívalo k odběru elektrické energie vrchní sběrač.Vstup do kolejiště metra je bezpečný.Systém, kdy metro odebírá elektrický proud z boční napájecí kolejnice, má své klady i zápory.Vozy metra byli vždy poháněny elektřinou.
 
4.V září tohoto roku stavební a developerská společnost Stavby oznámila záměr přesunout významnou část svých aktivit na trh Ukrajiny. Důvodem je podle managementu firmy vysoká poptávka po rezidenčních a komerčních budovách v této zemi, příznivé obchodní marže, levnější pracovní síla, dobré dodavatelsko-odběratelské vztahy i solidní platební morálka.

(http://www.stavebni-forum.cz/detail.php?id=11672&t=1222545076)

Které z následujících tvrzení vyplývá z textu?

 
Jih Ukrajiny je pro stavební průmysl výhodnější než sever.Společnost Stavby se odstěhovala na jih Ukrajiny.V jižní Ukrajině je vysoká poptávka po domech sloužících k dlouhodobému pobytu.další společnosti se také stěhují na jih Ukrajiny, proto se také zvyšuje poptávka po komerčních budovách.Firma Stavby se nepřesune pokud dojde k zlevnění pracovní síly v místě jejího současného působiště.
 
5.V Belgii byly vafle odedávna podávány k oslavám a výročím a každá rodina má dodneška svůj vlastní recept. Tyto recepty se liší podle regionu, ovšem všechny se shodují ve velkorysém množství rozehřátého másla, cukru a vajec a to vše umícháno spolu s droždím. Podávají se posypané cukrem a doplněné marmeládou nebo čerstvým ovocem, ovšem nikdy se nepodávají s javorovým sirupem.

(http://www.labuznik.com/article.php?ID=96)

Které z následujících tvrzení vyplývá z textu?

 
Každá rodina podává vafle s javorovým sirupem.Existuje mnoho receptů pro přípravu vaflí.Vafle s javorovým sirupem jsou velmi nezdravé.Belgie je největším evropským vývozcem vaflí.V USA nepatří vafle mezi běžný sortiment supermarketů.
 
6.Pojem odpovědnosti v evropských jazycích souvisí se slovesem odpovídat a objevuje se teprve koncem 18. století, a to v souvislosti s politikou, s úsilím o „odpovědnou vládu“, která je ochotna a schopna odpovídat na otázky občanů, proč to či ono udělala nebo neudělala. Vychází tedy z předpokladu, že to udělat či neudělat mohla, a předpokládá také příčinnou souvislost nějakého jednání či nejednání a jeho žádoucími či nežádoucími důsledky. Tytéž předpoklady platí i pro dospělé a příčetné osoby, které musí nést odpovědnost za sebe a za důsledky svých (svobodných) jednání.

(http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpovědnost)

Které z následujících tvrzení vyplývá z textu?

 
Nebýt potřeby „odpovědné vlády“, slovo odpovědnost by nevzniklo.V jazycích jež nejsou evropské, vzniklo slovo odpovědnost dříve než koncem 18. století.Koncem 18. století vláda musela předvídat důsledky svého jednání, ať byly žádoucí nebo ne.Koncem 18. století byla vláda odpovědná.Koncem 18. století se objevují myšlenky o odpovědnosti za své vlastní chování.
 
7.Obecně lze říci, že na nejpopulárnější prohlížeče se nejvíce soustředí aktivity počítačových pirátů, proto je s jejich používáním spojeno riziko, že se přes ně dostane do počítače nežádoucí software. Méně populární prohlížeče však mohou mít problém se zobrazením některých stránek, protože za nimi nestojí tak velké vývojové týmy a stránky nebývají testovány pro jejich použití.

(http://cs.wikipedia.org/wiki/Internet)

Které z následujících tvrzení vyplývá z textu?

 
Jedním z důvodů závad méně populárních prohlížečů by mohl být nedostatek vývojářů.Počítačoví piráti se nežádoucím softwarem snaží poškodit běžné uživatele.Používání nepopulárních prohlížečů je bezpečné.Pokud by za nepopulárními prohlížeči stál velký vývojový tým, technické problémy by se zlepšili.Počítačové piráty nezajímají nepopulární prohlížeče.
 
8.Důsledkem současného znečištění ovzduší je nepříznivé ovlivnění zdravotního stavu exponované populace i v příštích desetiletích, např. funkční změny u novorozenců se projeví zvýšenou nemocností na kardiovaskulárním onemocnění až ve středním věku, tj. přibližně za 50 let, i zvýšením výskytu mutací přenášených do genetického materiálu příštích generací. Můžeme hovořit o časované bombě, kdy neřešení současných problémů může znamenat v příštím období významné ekonomické náklady na nemocnosti a hospodářské ztráty plynoucí z této nemocnosti.

(http://press.avcr.cz/index.php?p=verejne-prednasky-akademicka-praha)

Které/á z následujících tvrzení vyplývá/jí z uvedeného textu?

 • I. Důsledky znečištění ovzduší se mohou projevit až za 50 let.
 • II. Míra nemocnosti v určité populaci se může projevit i v hospodářství
 • III. Současné politické špičky se absolutně nezajímají o znečištění ovzduší.
 
jen tvrzení IIjen tvrzení IIIjen tvrzení I a IIjen tvrzení I a IIIŽádná z možností není správná
 
9.Bombaj je bezesporu průmyslovým i obchodním centrem celé Indie. Nejvíce se také podobá západu a často připomíná spíš nějaké americké město. Jeho symbolem je památka Gateway to India (Brána do Indie), kterou nechali postavit Britové na počátku 20. století. A shodou okolností, když po vyhlášení nezávislosti Indii opouštěli, právě touto branou procházeli poslední vojáci. V celé metropoli najdeme mnoho pozoruhodných staveb z britské éry, jako je třeba Vikroriino nádraží.

 (http://www.sari.cz/page.php?id=38)

Které z následujících tvrzení vyplývá z textu?

 
Bombaj je díky své vyspělosti hlavním městem Indie.Bombaj připomíná americké město díky silným historickým vazbám s Velkou Británií.Britští vojáci opustili Bombaj na počátku 20. stoletíPřed vyhlášením indické nezávislosti bylo Brity v Bombaji vystavěno několik staveb.Symbolem odchodu britských vojáků se stala brána Gateway To India.
 
10.Údaje získávané monitorováním ovzduší prokazují znečištění, které patrně významně ovlivňuje zdravotní stav populace. Studie na modelové populaci v Praze, využívající nových metod molekulární epidemiologie, prokazují poškození genetického materiálu, a potvrzují závažnost pozorovaných změn. Nové jsou poznatky o vlivu znečištěného ovzduší na dýchací onemocnění u dětí. Naopak významné snížení znečištění ovzduší v pánevních oblastech severních Čech příznivě ovlivnilo v této oblasti úmrtnost.

(http://press.avcr.cz/index.php?p=verejne-prednasky-akademicka-praha)

Které/á z následujících tvrzení vyplývá/jí z uvedeného textu?

 • I. Změny pozorované v rámci studie na modelové populaci v Praze lze označit jako závažné.
 • II. Snížení znečištění ovzduší v určité oblasti může ovlivnit úmrtnost.
 • III. O vlivu znečištění ovzduší na dýchací onemocnění dětí se ví již velmi dlouho.
 
jen tvrzení IIjen tvrzení IIIjen tvrzení I a IIjen tvrzení I a IIIŽádná z možností není správná
 
11.Bultex - je název nové pěny vyrobené zcela odlišným výrobním procesem než polyuretanové pěny - studené pěny. Tento proces výroby je produktem koncernu RECTICEL a je chráněn světovým patentem. Jeho přednosti vyplývají ze zvláštního způsobu výroby. Tento materiál získaný pří bezfreonovém pochodu, se vyznačuje pórovitou strukturou, srovnatelnou s přírodní mořskou houbou a optimálními ventilačními vlastnostmi, které zajišťují vhodné odvádění vlhkosti. Je charakteristický tím, že nemá vlastní vůni a má antibakteriální vlastnosti, což ho činí látkou velmi vhodnou pro osoby trpící alergií.

(http://www.postele-matrace.cz/bultex-c-68_40_41.html)

Které/á z následujících tvrzení vyplývá/jí z uvedeného textu?

 • I. RECTICEL je výrobcem polyuretanových pěn.
 • II. Polyuretanové pěny jsou vhodné pro alergiky.
 • III. Bultex má vlastní charakteristickou vůni.
 
jen tvrzení IIjen tvrzení IIIjen tvrzení I a IIjen tvrzení I a IIIŽádná z možností není správná
 
12."Zdravá" židle by v prvé řadě měla podporovat tzv. dynamický způsob sezení, který člověku dovoluje neustálý pohyb, čímž eleminuje strnutí těla a statické zatížení. Dynamické sezení umožňuje tzv. synchronní sedací mechanismus židle, který automaticky přizpůstobuje zádové a sedací opěry židle pohybům trupu, neboli umožňuje synchronní pohyb sedáku a zádové opěry spolu s tělem, přičemž zajišťuje permanentní oporu v zádové oblasti bez jakéhokoliv manuálního ovládání. Mechanismy navíc dnes již často umožňují individuální nastavení síly přítlaku dle váhy uživatele.

(http://www.kancelarskezidle.cz/zobraz_1-Jak-vybrat-vhodnou-zidli -)

Které/á z následujících tvrzení vyplývá/jí z uvedeného textu?

 • I. Ne vždy mechanismy židlí umožňovaly individuální nastavení síly přítlaku dle váhy uživatele.
 • II. Tzv. statické sezení představuje zdraví způsob sezení.
 • III. Většinu současných židlí lze označit jako „zdravé“ židle.
 
jen tvrzení IIjen tvrzení IIIjen tvrzení Ijen tvrzení II a IIIŽádná z možností není správná
 
13.Ekologie definuje biomasu jako celkovou hmotu jedinců určitého druhu, skupiny druhů nebo všech druhů společenstva na určité ploše. U rostlin se vyjadřuje v hmotnosti sušiny, u živočichů také v čerstvé hmotnosti. U půdních a vodních organismů může být vztažena také k celkovému objemu. U rostlin je rozlišována biomasa podzemní nebo nadzemní, biomasa živá nebo mrtvá.

(http://cs.wikipedia.org/wiki/Biomasa)

Které z následujících tvrzení vyplývá z textu?

 
Hodnota biomasy je uváděna v kilogramech.Vodní organismy obsahují větší procento vody než živočichové žijící na zemi.Biomasa je nezbytnou součástí ekologie.Každá rostlina má svou podzemní i nadzemní část.Biomasa zjišťuje (hmotností nebo objemem) počet jedinců určitého druhu na určitém území.
 
14.Účelem a smyslem kritiky je analyzovat, rozlišovat, hodnotit a výsledné posudky čili kritiky nebo recenze publikovat, nejčastěji v časopise. Ideálem je kritika nestranná, věcná, jak to klasicky vyjadřuje požadavek, aby kritik posuzoval vycházeje „z věci samé“. To vyžaduje, aby se kritik s kritizovanou věcí do hloubky seznámil, aby ji dokázal porovnat s jinými a dokázal přiměřeně rozlišit její dobré a špatné, slabé a silné stránky.

(http://cs.wikipedia.org/wiki/Kritika)

Které z následujících tvrzení vyplývá z textu?

 
Kritik musí být profesionál, aby se dokázal držet všech požadavků na kvalitní kritiku.Kritika psaná se zaujetím je špatná.Kritika psaná bez předsudků je považována za ideální.Každá publikovaná kritika musí splňovat pravidla ideální kritiky.Často bývají v kritikách chybně vyzdvihovány pouze špatné stránky.
 

ANALYTICKÝ ODDÍL

H. Text ke čtyřem úlohám

1.

TEXT K ÚLOHÁM 1. AŽ 4.

Josef zapomněl číselný kód na svém kufru. Pamatuje si ovšem následující informace:

 • Číslo má devět číslic
 • Číslo neobsahuje číslice 2, 3, 5, 6 a 9
 • Číslo obsahuje každou číslici maximálně dvakrát
 • Žádná číslice není vyšší než číslice předcházející

Které z níže uvedených čísel splňuje všechny podmínky?

 
8876441108774141008877744100887441100887704411
 
2.Kterým z následujících čísel nemůže být hledané číslo dělitelné?
 
1251001000
 
3.Kolik možných číselných kódů splňuje zadané podmínky?
 
právě jednoprávě dvěprávě pětprávě šestžádné
 
4.Josef si vzpomněl, že hledané číslo je určitě dělitelné pěti. Kolik potom existuje čísel, které splňují zadané podmínky?
 
právě jednoprávě dvěprávě pětprávě šestžádné
 
5.

TEXT K ÚLOHÁM 5. AŽ 8.

Šest spolužáků (Adam, Břéťa, Ctíba, David, Erik a Fanda) si změřili svou výšku.

Zjistili následující:

 • Erik je vyšší než David.
 • Franta je menší než Adam.
 • Ctíba a David jsou přesně stejně vysocí.
 • Adam je vyšší než Erik.

Kdo ze spolužáku může být nejvyšší?

 
jen AdamCtíba a Davidjen Adam nebo Břéťajen Břéťajen Franta
 
6.Který/ří ze spolužáků může/mohou být nejmenší?
 
jen Franta nebo Ctíba a Davidjen Franta, Ctíba, David nebo Břéťajen Ctíba s Davidemjen Frantajen Břéťa
 
7.Kdo ze spolužáků může být druhý nejvyšší?
 
jen Adam, Břéťa, Erik nebo Frantajen Frantajen Ctíba s Davidemjen Erik nebo Adamjen Břéťa
 
8.Pokud dále víme, že Břéťa je menší než David, kdo ze spolužáků může být nejmenší?
 
jen Ctíbajen Břéťajen Frantajen Davidjen Franta nebo Břéťa
 
9.

TEXT K ÚLOHÁM 9. AŽ 12.

Čtyři kamarádi (Aleš, Bohdan, Ctirad a David) si našli každý jinou prázdninovou brigádu (hlídač, vrátný, asistent a prodavač) a každý za jiný plat (6000,- Kč, 8000,- Kč, 10000,- Kč a 12000,- Kč).

 • Bohdan dělal prodavače.
 • Plat prodavače nebyl nejnižší.
 • David si vydělal 8000,- Kč.
 • Vrátného dělal Ctirad nebo David.
 • Aleš si vydělal více než 8000,- Kč.

Které z následujících tvrzení je určitě pravdivé?

 
David dělal vrátného.Bohdan si vydělal 10000,- Kč.Hlídač vydělal 12000,- Kč.Ctirad si vydělal 6000,- Kč.David dělal hlídače.
 
10.Kdo všechno si mohl vydělat právě 10000,- Kč?
 
pouze Aleš, Bohdan nebo Ctiradpouze Aleš nebo Ctiradpouze Bohdan nebo Alešpouze Bohdan nebo Ctiradpouze Bohdan
 
11.Kolik si mohl vydělat vrátný?
 
6000, Kč, 8000,- Kč nebo 10000,- Kč6000,- Kč, 8000,- Kč, 10000,- Kč nebo 12000,- Kč6000,- Kč nebo 10000,- Kč8000,- Kč nebo 12000,- Kč6000,- Kč nebo 8000,- Kč
 
12.Pokud David dělal hlídače, které z následujících tvrzení je určitě pravdivé?
 
Aleš si vydělal 12000,- Kč.Ctirad dělal asistenta.Bohdan si vydělal 12000,- Kč.Prodavač vydělal 10000,- Kč.Aleš dělal asistenta.
 

CH. Zodpovězte správně na otázky a zaškrtněne správnou odpověď

1.

V úlohách 1. až 6. je vaším úkolem porovnat dvě hodnoty.

Nejmenší společný násobek
čísel 30 a 54

210

 
Větší je hodnota vlevo.Větší je hodnota vpravo.Obě hodnoty jsou stejně velké.Nelze určit, která hodnota je větší.Ani jedna z odpovědí není správná.
 
2.Mějme trojúhelník ABC o stranách:  a = 3 cm, b = 4 cm, c = 5 cm. Strany a a b svírají úhel γ.

Úhel γ

Pravý úhel

 
Větší je hodnota vlevo.Větší je hodnota vpravo.Obě hodnoty jsou stejně velké.Nelze určit, která hodnota je větší.Ani jedna z odpovědí není správná.
 
3.x2 – 4x + 3 < 0

x

4

 
Větší je hodnota vlevo.Větší je hodnota vpravo.Obě hodnoty jsou stejně velké.Nelze určit, která hodnota je větší.Ani jedna z odpovědí není správná.
 
4.Auto stálo původně 100 000 kč. První rok bylo zlevněno o 10 %, další rok o 20%.

Výsledná cena auta po obou slevách

70 000 Kč

 
Větší je hodnota vlevo.Větší je hodnota vpravo.Obě hodnoty jsou stejně velké.Nelze určit, která hodnota je větší.Ani jedna z odpovědí není správná.
 
5.Mějme interval  I = <100, 200>.

Počet čísel dělitelných 5 z intervalu I.

20

 
Větší je hodnota vlevo.Větší je hodnota vpravo.Obě hodnoty jsou stejně velké.Nelze určit, která hodnota je větší.Ani jedna z odpovědí není správná.
 
6.

Počet prvočísel menších než 10

5

 
Větší je hodnota vlevo.Větší je hodnota vpravo.Obě hodnoty jsou stejně velké.Nelze určit, která hodnota je větší.Ani jedna z odpovědí není správná.
 
7.Máme pravoúhlý trojúhelník o odvěsnách: a = 6, b = 8. Vytvoříme nový pravoúhlý trojúhelník tak, že stranu a zvětšíme o jednu třetinu původní délky a stranu b zmenšíme dvakrát. Kolik procent z obsahu původního trojúhelníku bude mít trojúhelník nový?

(POZN.: Výsledek zaokrouhlete s přesností na jedno desetinné místo).

 
66,7 %133,3 %100 %50 %33,3%
 
8.Do krychle vepíšeme kouli. Kolikrát bude objem koule větší než objem krychle?
 
π krát2/3π krát2/3 krát1/3π krát2π krát
 
9.Na ZŠ je 600 dětí, kteří jsou rozděleni podle věku do nižšího a vyššího stupně. Na vyšší stupeň chodí právě 1/3 dětí, z toho dívky tvoří 40 %. Kolik chlapců je na nižším stupni, víme-li, že celkem je ve škole stejně žáků jako žákyní?
 
80120180220Ani jeden z výsledků není správný
 
10.Petr dostal k Vánocům nový budík. Ještě večer ho správně nařídil. 30.12. si ale všiml, že se zpožďuje. Nejdříve nevěděl o kolik, a tak ho ještě ten večer a pak každých dalších 6 dní přeřídil o minutu dopředu. Spočítejte, o kolik se budík každý den zpožďoval, víme-li, že 18. února šel napřed o 3 minuty a 24 vteřin.
 
o 3 vteřinyo 4 vteřinyo 5 vteřino 6 vteřino 7 vteřin
 
11.Byt má hodnotu 1 300 000 Kč. První rok vzroste jeho hodnota o 200 000Kč, druhý rok o 20%, 3. rok o šestinu,  4. rok o 10%. Který rok byl nárost ceny největší?
 
první rokdruhý roktřetí rokčtvrtý rokpokaždé byl nárost stejný
 
12.Správa kraje vynesla do grafu, jak dvě největší města A a B vydělávají ve službách v desetitisících korun.

GRAF K ÚLOHÁM 12. AŽ 14.

Město A

Město B

Město A Město B

Ve kterém čtvrtletí byla jedna z oblastí jednoho z měst tak výdělečná, že jí převýšil součet výdělků dvou zbývajících oblastí?

 
V 1. čtvrtletíV 2. čtvrtletíV 3. čtvrtletíV 4. čtvrtletíV žádném z nich
 
13.Ve kterém čtvrtletí vydělala dohromady severní části města nejvíce?
 
V 1. čtvrtletíV 2. čtvrtletíV 3. čtvrtletíV 4. čtvrtletíAlespoň ve dvou si vydělalo stejně
 
14.O kolik procent byl výdělek západu větší ve 3. čtvrt. ve městě A než v 1. čtvrt. ve městě B?
 
přibližně o 33%o 50%o 75%Výdělek kleslVýdělek byl stále stejný
 
Opište kód z obrázkucapthca
Informace o zpracování údajů naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.