Akreditovaná Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA

Akreditovaná Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA

spol. s r. o. je soukromou neuniverzitní vysokou školou, která rozšiřuje nabídku vzdělávacích příležitostí na úrovni bakalářských a magisterských studií se zaměřením na oblast tělesné výchovy a sportu a volného času.  

V současné době nabízí tyto studijní obory:

 

Bakalářské studium:

  • Výživové poradenství a sportovní diagnostika
  • Sportovní a kondiční specialista
  • Sportovní a kondiční specialista s možností specializace „Wellness“
  • Sportovní a volnočasový pedagog
  • Sportovní a volnočasový pedagog s možností specializace „Edukace dospělých a seniorů“

 

Magisterské navazující studium:

  • Wellness specialista

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků:

  • Vychovatelství

 

Rekvalifikační kurzy a semináře:

Nabízíme celou řadu kurzů a seminářů např. Výživový poradce, Cvičitel plavání , Instruktor fitcentra, Masér aj. Kompletní nabídku naleznete na našich webových stránkách.

 

Podrobné informace o možnostech studia na VŠTVS PALESTRA získáte na www.palestra.cz.

Kontakt: VŠTVS PALESTRA, spol. s r. o., Pilská 9, 198 00  Praha 9, tel: 281 932 013, 731 411 370, email: infovs@palestra.cz

 

7.7.2014