Jak se stát dobrým manažerem

pr článek Cambridge Business School 9 2015 logo

Mít na vizitce uvedenou pozici „manager“ je v dnešní době obvyklou záležitostí. Jak se ale stát tím opravdu dobrým a efektivním, nejlepším z nejlepších, zůstává často pro mnohé nezodpovězenou otázkou.

Metoda pokusů a omylů by se nemusela úplně vyplatit a načítání mouder z knih se někdy velmi těžko převádí do praxe. Vypracovat se na vrchol však nemusí být nekonečná dřina a tápání ve tmě. Pro nadějné absolventy vysokých škol, kteří chtějí v praxi uspět, je vynikající cestou studium MBA na Cambridge Business School.

Studium pro absolventy

Ano, je tomu tak, v dnešní době pouhé vystudování často velmi teoreticky zaměřené vysoké školy nestačí. Je třeba svůj potenciál a schopnosti rozvíjet dál a zvyšovat tak své šance pro uplatnění na trhu práce. Pro ty, kdo si důležitost kontinuálního vzdělávání i zaměření na praxi uvědomují, připravila Cambridge Business School profesně vzdělávací programy MBA s několika oborovými specializacemi, např. MBA Management a leadership, Sales management, Personální management či Management obchodu. Každý má tak možnost své znalosti pozvednout na vyšší level a věnovat se oblasti, která ho zajímá.

Co to vlastně je MBA

Studijní program MBA, který je na Cambridge Business School hlavním typem studia (dále jsou zde programy LLM a BBA), dává na výběr několik podprogramů. MBA je zkratka pro Master of Business Administration. Tento program poskytuje studium výrazně zaměřené na praktické využití, a ačkoliv je určen hlavně pro manažery s vysokými kariérními cíli, využít ho mohou i „pouze“ nadšenci daného oboru, kteří chtějí do vybrané problematiky hlouběji proniknout.

Přínos MBApr článek CBS září 2015

Úspěšní absolventi manažerských programů spatřují jako hlavní výhodu studia MBA na Cambridge Business School výše zmíněné praktické zaměření. Díky důrazu na využívání teoretických poznatků v praxi si studenti osvojí, jak efektivně postupovat při řešení problémů ve vlastní firmě nebo oddělení. V průběhu studia tak získají nejen hodnotné vědomosti a znalosti pro svůj profesní i osobní růst, ale zvýší se i jejich šance na kariérní postup a s tím spojené vyšší finanční ohodnocení.

Studium i při zaměstnání

Na Cambridge Business School je studium přizpůsobeno těm nejdůležitějším – studentům. Škola dobře chápe priority manažerů, kteří zde studují, a uvědomuje si, že kvůli studiu není možné práci přerušit. Přednášky a semináře proto probíhají výhradně o víkendu, nejčastěji v sobotu. Studium MBA programu trvá jeden rok a je rozdělené do dvou semestrů. Po jejich absolvování obhajuje student závěrečnou práci a po úspěšném zakončení celého studia získá titul MBA, psaný za jménem. Jednou z dalších největších výhod studia je to, že na škole vyučují opravdoví praktici, kteří vedou své vlastní firmy či jsou sami manažery na vysokých postech. Mohou tak studentům MBA poradit s aktuálními problémy týkajícími se jejich pracovních pozic či pomoci vyřešit aktuální problémy, se kterými se studenti potýkají ve svém zaměstnání či podnikání.

31.8.2015