Prozkoumejte obory Filozofické fakulty UK. Některé můžete studovat jako dvouobor

pr článek ff uk 2 2015

Studium na FF UK není jen psychologie a anglistika. Zajímá vás více oborů z téměř sto padesáti v bakalářském a navazujícím magisterském programu? Více než polovina z nich umožňuje dvouoborové studium!

Milé uchazečky, milí uchazeči,

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze je v řadě ohledů jedinečná – nejen délkou své tradice a slavnými jmény svých absolventů, kteří po celou dobu jejího trvání zasahovali do společenského života a utvářeli naši národní identitu, nejen tím, že je to největší fakulta co do počtu studentů a pedagogů, nejen tím, že Univerzita Karlova, k jejíž prestiži FF UK značnou měrou přispívá, se může chlubit nejvyšším mezinárodním hodnocením ze všech univerzit u nás i ve východní Evropě.

To vše jsou jen důsledky jedinečnosti akademické obce, způsobu práce, vzdělávání a myšlení, které FF UK představuje a které vzrůstá a tříbí se v dialogu mezi disciplínami i v jejich rámci. Smyslem univerzitního vzdělání je především získat široký přehled o celé oblasti lidského vědění, nikoli jen o vlastním oboru, a utvářet svoji vlastní jedinečnost. A tuto zodpovědnost musí za sebe každý převzít sám. Filozofická fakulta UK přepokládá u svých uchazečů schopnost samostatně myslet, nebát se vstupovat do diskuse a hájit vlastní názor, nebát se ptát a mýlit. Studium na FF UK znamená a vyžaduje soustavnou práci: nic víc, nic míň. Právě soustavné úsilí během studia zaručuje po jeho skončení vysokou šanci na profesionální uplatnění. Prestiž titulu Bc., Mgr. či Ph.D. závisí na místě, kde byl získán.

Základem úspěchu v přijímacím řízení na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze je důkladně se obeznámit se všemi podstatnými aspekty tohoto procesu, počínaje především nabídkou studijních oborů. V prvé řadě se tedy seznamte s celou nabídkou oborů (bakalářské, magisterské, doktorské) – je pravděpodobné, že jste nevěděli, že některé obory vůbec v České republice existují, či že některá odvětví, jež se jinde rozvíjejí jen jako součást obecnějších oborů, jsou na FF UK samostatnými a rozvinutými disciplínami s dlouhou tradicí a vysokým vědeckým kreditem. Uvažujte nad tím, že konkrétní volba oborů bude určovat i to, v čem budete po jejich absolvování jedineční. Všechny ústavy a katedry vám ochotně vyjdou vstříc a poskytnou všechny informace, které byste mohli potřebovat.

Nejdůležitější a nejtěžší je rozhodnout se. Berte tento krok jako první součást studia. Ptejte se, zajímejte se o chod fakulty a o akademický život v ČR, o humanitní studia a jejich roli ve společnosti. O to, kdo jste a čím chcete být.

Pomoci v rozhodování a s přípravou na přijímací zkoušky mohou také přípravné kurzy, které pořádají některé ústavy a katedry.

S otázkami na přijímací řízení se, prosím, obracejte na Oddělení přijímacího řízení, prijimacky@ff.cuni.cz, telefon: +420 221 619 330.

9.2.2015